Afkastoverblik februar 2019

11.03.2019

Nyheder

Brexit tog overskrifter igen i februar

  • Brexit tog overskrifterne igen i februar. Denne gang med lyspunkter til trods for, at måneden startede med en kold skulder til Theresa May fra EU-præsident Donald Tusk. Efter tumult i det engelske parlament, hvor flere politikere forlod begge de store partier, kom Labour på banen og åbnede muligheden for folkeafstemning om Theresa Mays nye planer, herunder et fornyet aftale-udkast, et No-deal og ultimativt en udskydelse af Brexit-datoen. På den ene side formindsker det væsentlig risikoen for et No-deal. På den anden side kan det udskyde datoen for en afklaring.

Krig og fred på det asiatiske kontinent

  • Alt imens den amerikanske præsident Donald Trump mødtes med den nordkoreanske leder med henblik på at tale fredsløsninger i forhold til A-våben, og imens USA og Kina efter alt at dømme nærmer sig en fredelig løsning på handelskrigen, røg de to Atommagter Indien og Pakistan i totterne på hinanden. Arnestedet er Kashmir-provinsen, hvor flere indiske soldater for nyligt blev dræbt ved en terroraktion. Fælles for de nævnte begivenheder er dog, at finansmarkederne synes at tage imod informationerne med et skuldertræk. Overbevisningen hos investorerne er overvejende, at krigshandlingerne ikke får lov at komme ud af kontrol – selv ikke i et valgår i Indien.

Regnskabssæson for fjerde kvartal til den svage side

  • Regnskabssæsonen for fjerde kvartal 2018 var til den svage side – dog uden at være katastrofal. Selvom mere end 70% af selskaberne overgik forventningerne, var niveauet det laveste siden første kvartal 2015. Der er desuden udsigt til et fald i indtjeningen i første kvartal 2019 i forhold til samme kvartal året før. Signaler om svagere økonomisk vækst på globalt plan – en konsekvens af bl.a. handelskrig – kan være blandt kilderne hertil. På den anden side får virksomhederne opbakning fra den amerikanske centralbank, der synes at være meget opmærksom på ikke at spænde ben for væksten med for hurtige pengepolitiske stramninger. Senest signaleret af centralbankchef Jerome Powell i en tale til Senatet.

Markedsafkast

Verdens aktiemarkeder fastholdt momentum i februar

  • Verdens aktiemarkeder fastholdt også i februar det kursmomentum, som blev etableret den 25. december 2018. Efter en stigning på mere end 3% i februar er verdens aktiemarkeder nu steget over 11% i år og 16% siden vendingen. I februar var det især it-selskaberne, som tog teten. Bl.a. i kølvandet på overraskende gode regnskaber fra eksempelvis Apple Inc. Generelt var det overvejende de konjunkturfølsomme aktier inden for bl.a. industri, der klarede sig bedst. Verdens nye aktiemarkeder havde svært ved at følge med. Det var især tilfældet for Rusland, Sydafrika og Tyrkiet, der alle var præget af landespecifikke nyheder i form af henholdsvis risiko for sanktioner, økonomiske problemer for et statsejet forsyningsselskab og skuffende regnskaber.

Fortsat lavt renteniveau

  • I Danmark var renteniveauet faldende i det meste af februar, men en stigning i månedens sidste dage gjorde, at niveauet stort sluttede uændret. Der er fortsat god efterspørgsel i de længere løbende fastforrentede obligationer, og den 30-årige konverterbare realkreditobligation med en kuponrente på 1,5 % blev handlet omkring 97,50. Det har betydet, at en række låntagere med lån i 2,5- og 3% obligationer med fordel har kunnet konvertere deres lån. Obligationsafkastene har typisk været positive i februar, med de højeste afkast på de længst løbende obligationer.
  • Efter en meget positiv start i januar måned på de nye obligationsmarkeder blev februar en lidt mere neutral måned, selvom tendensen fortsat er positiv med tilgang af investorer til aktivklassen. En knap så stram pengepolitik i USA og en bedre dialog mellem USA og Kina i forbindelse med handelsrelationerne samt en negativ korrektion i 2018 understøtter fortsat aktivklassen. Nye Obligationsmarkeder i ekstern gæld endte med et afkast på omkring 0,1%, mens lokaludstedelserne havde det sværere og endte i et lille minus.   
  • De positive takter i kreditmarkederne fortsatte i februar og en stor mængde nye udstedelser, som summer til 20 mia. EUR alene inden for investment grade, har ikke presset kreditspændene nævneværdigt. De økonomiske nøgletal var skuffende, men markederne syntes at have positive forventninger til en løsning af handelskonflikten mellem Kina og USA og et blødt Brexit. De fortsatte spændindsnævringer resulterede i pæne positive afkast i februar.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.