Afkastoverblik april 2019

07.05.2019

Nyheder

Global handelskrig – USA fejer med lyskeglen

  • USA fejer rundt med lyskeglen, når det kommer til handelskrig. I løbet af april kom USA og Kina nærmere en løsning, og straks røg USA’s lyskegle et andet sted hen – denne gang til Europa, der blev truet med sanktioner for 11 mia. USD. Europa svarede igen med planer om sanktioner for 12 mia. USD, alt imens man i EU enedes om at give plads til at forhandle med modparten – dog med Frankrig som uenig.

Brexit-stormen lagde sig for en stund

  • Det lykkedes at få Brexit-datoen udskudt, og det britiske parlament afviste desuden en ’hard Brexit’, og det dulmede investorernes nervøsitet. Ikke mindst fordi datoen er udskudt til 31/10 – og der er nu udsigt til, at Storbritannien deltager i det kommende EU-valg i maj.

Trump politiserer amerikansk pengepolitik

  • Stik mod traditionerne blandede Donald Trump sig atter i amerikansk pengepolitik – og i vanlig stil via sin Twitter-konto, hvor han revsede den amerikanske centralbank (FED). Selvom centralbanken øjensynligt ikke lader sig mærke af udtalelserne, bevægede de sig tilnærmelsesvis i Trumps ønskede retning. Der er udsigt til uændrede renter i resten af 2019 – bl.a. som følge af lavere inflation. Der er dog ingen tegn på, at FED ligefrem til overveje fornyede lempelser.

Regnskabssæson skiller fårene fra bukkene

  • Den indeværende regnskabssæson har været en blandet omgang, hvor flere prominente it-mastodonter har vist stærke takter, alt imens virksomheder med skuffelser er blevet straffet hårdere end normalt ved fremlæggelsen. Microsoft og Facebook var blandt de store navne med gode nyheder i april, mens en af bejlerne til det demokratiske præsident-kandidatur, Bernie Sanders, igen satte lus i skindpelsen i forhold til sundhedspleje-aktierne.

Markedsafkast

Gode nøgletal og gode regnskaber var med til at fastholde optimismen

  • Verdens aktiemarkeder fortsatte ufortrødent de positive takter i april med en stigning på ca. 3,5%, og verdens aktiemarkeder er nu steget mere end 18% målt i danske kroner i år. Blandt kilderne til den fastholdte optimisme var bl.a. mere optimistiske økonomiske nøgletal fra USA og Kina, ligesom regnskabssæsonen har været god for en række af de helt dominerende globale koncerner som Microsoft og Facebook. Gode regnskaber og en stigende lang rente favoriserede bl.a. it og finans, mens især sundhedspleje havde det svært. Kilden hertil var fornyet debat om USA’s sundhedssystem – en debat, som det lykkedes en af bejlerne til det demokratiske præsident-kandidatur, Bernie Sanders, at starte i et direkte tv-program. Selvom verdens nye aktiemarkeder sluttede måneden med stigninger, kunne de ikke helt følge med de etablerede aktiemarkeder.

Første måned i 2019 med stigende renter

  • April blev den første måned i 2019 med et stigende renteniveau. Stigningen var dog forholdsvis behersket, da den 10-årige statsobligationsrente endte ca. 0,1 %-point højere end ved månedens start. Det stigende renteniveau skyldtes primært en svag bedring i de økonomiske nøgletal. Der er i april blevet udstedt store mængder langt løbende realkreditobligationer. På trods af en generel god investorinteresse i segmentet har de helt langt løbende realkreditobligationer klaret sig dårligere end tilsvarende statsobligationer. De store udstedelsesmængder skyldtes, at et stort antal låntagere nu vælger at konvertere deres 2,5% lån.

Stille måned på nye obligationsmarkeder

  • Efter et første kvartal med positive tendenser fra amerikanske og europæiske renter og styrkede råvarer på specielt energi og metaller, blev april mere stille. Dette udmøntede sig i en relativt stille måned på de nye obligationsmarkeder. Den købsinteresse, som aktivklassen i høj grad oplevede de første tre måneder, er dermed også aftaget, men netto er der dog stadig en vis købsinteresse. Kreditspændet over til de sammenlignelige amerikanske statsobligationer ligger uændret i 3,5%-point, men problem- og gældsplagede lande som Venezuela, Argentina og Zambia oplevede udvidelse af kreditspænd i april måned på 1-3%-point. Små lande som Tunesien, Libanon, Ecuador og Namibia, der kører lidt deres eget løb eller havde et comebacks pga. positive begivenheder, oplevede indsnævringer på 0,3-1,0%-point. År til dato ligger afkastet på de nye obligationsmarkeder i kernevaluta på omtrent 6%, mens afkastet på de nye obligationsmarkeder, målt i lokalvaluta på 4-5%.

Gode regnskaber var med til at drive virksomhedsobligationerne

  • Corporate bonds fortsatte tendensen fra første kvartal med pæne positive afkast i både højt ratede og højtforrentede virksomhedsobligationer, primært drevet af spændindsnævringer. Den positive stemning er drevet af fornuftige regnskaber fra de fleste selskaber og en lidt blødere retorik fra både den europæiske og amerikanske centralbank. Det generelt lavere renteniveau har desuden fået flere investorer til at købe virksomhedsobligationer for at opnå en positiv rente.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.