Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

02.05.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Afsnit 6.6 Yderligere investeringsmuligheder er blevet opdateret, så Credit Linked Notes er et investerbart instrument.
  • Risikoindikatoren er ændret fra 3 til 2 i Jyske Invest Lange Obligationer KL.

Læs prospektet under Materiale

Se selskabsmeddelelsen 

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.