Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
810.510.000 DKK
Opdateret 29.05.2019


Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.Benchmark

NDEA Denmark Government Bond Constant Maturity 2Y

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012