Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
387.136.000 DKK
Opdateret 30.08.2019


Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.Benchmark

MSCI All Country World Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005