Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
907.918.000 DKK
Opdateret 31.12.2021


Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.
Benchmark

ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012