Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
255.337.000 DKK
Opdateret 30.08.2019

Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.


Benchmark

MSCI India 10/40 (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: 01.04.2004