Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen har i 2018 givet et afkast på 0,40% mod et markedsafkast på -4,63%. Afkastet er lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Efter jubelåret 2017, hvor størstedelen af aktivklasserne leverede gode afkast med lave kursudsving, blev 2018 en noget anden størrelse. En stigning på det globale aktiemarked i 2017 på 9% målt i danske kroner blev vendt til et fald på knap 5%. Den negative udvikling skyldtes ikke mindst et markant stemningsskifte i fjerde kvartal, hvor aktiekurserne faldt næsten 13% - den værste kvartalsvise udvikling siden tredje kvartal 2011 og det værste fjerde kvartal siden 2008. Kombinationen af aftagende global vækst, højere renter og en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina var hovedårsagen. Dertil kom en række begivenheder som Brexit, budgeturo i Italien, midtvejsvalg i USA og geopolitiske spændinger efter mordet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

2018 blev på mange punkter en diametral modsætning til året før. De bedste regioner i 2017 – emerging markets og Europa - blev taberne i 2018. Omvendt blev USA bedste region i 2018 efter en bundplacering året før. Også dollarudviklingen skiftede fortegn, idet en svækkelse på 16% i 2017 blev efterfulgt af en styrkelse på lidt over 5% i 2018.

Sektormæssigt betød den øgede turbulens og tiltagende risikoaversion i fjerde kvartal, en solid slutspurt til de mest defensive sektorer. Forsyning og sundhedspleje sluttede således året som de mest stigende sektorer. Den eneste genganger i den øvre ende af afkasttabellen var IT, der efter en topplacering i 2017 sluttede 2018 som tredje bedste sektor. IT lå ellers i front indtil starten af oktober, men en større nedtur i blandt andet Apple og chipproducenterne sendte sektoren på en deroute.

Olieprisen var på en rutsjebanetur i 2018. Prisen for en tønde olie var ved årets start 60,4 USD. Olieprisen steg herefter jævnt henover året og ramte 76 USD pr. tønde i starten af oktober – det højeste niveau siden november 2014. Baggrunden for stigningen var lavere olielagre og frygt for udbudsmangel som følge af OPEC’s enighed om udbudskontrol, sanktioner mod Iran, flaskehalse for skifterolien og vigende produktion i flere lande, herunder Venezuela. Herefter styrtdykkede olieprisen med over 40%. Det skete som følge af frygt for, at en aftagende global vækst vil ramme olieefterspørgslen, samtidig med at der var kommet flere forhold på udbudssiden, der potentielt kan skabe et overudbud af olie. Energiaktierne fik en god start på året, men faldt parallelt med olieprisen og sluttede året under markedsafkastet.

Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL klarede sig bedre end det globale aktiemarked i 2018. Udsigten til en bedre beskyttelse af kapitalen i faldende markeder sammenholdt med det globale aktiemarked blev bekræftet under aktiemarkedskorrektionen i fjerde kvartal, hvor afdelingens afkast var -6,74% mod -11,29% for det globale aktiemarked. Andet halvår var kendetegnet ved et klassisk ”risk off”-miljø med de defensive sektorer i front og cykliske i bund. Tilsvarende klarede de nye aktiemarkeder sig ringere end verdens etablerede aktiemarkeder, hvorfor aktier med lave kursudsving endte som årets bedste investeringsstil inden for aktier. De bedste sektorer var forsyning og sundhedspleje med afkast på henholdsvis 4% og 6%, hvorimod cykliske sektorer som materialer og finans begge faldt 14%.

En af årets bedste investeringer var amerikanske Boston Scientific, der producerer medicinaludstyr som for eksempel pacemakere og udstyr til kikkertundersøgelser. Den positive kursudvikling på 47% var belønning for et par fine kvartalsregnskaber samt positive indikationer på, at de kommende års produktlanceringer rummer større potentiale end ventet. Aktien blev solgt i tredje kvartal, da den var blevet dyr, og vi ser et begrænset afkastpotentiale fremadrettet. Årets mest faldende aktie var British American Tobacco, der faldt 44%. Hovedforklaringen var et muligt forbud mod salg af mentol-cigaretter i USA, hvor selskabet har en markedsandel på 66%.

Forventninger til afkast for 2019

Vi forventer et positivt afkast på det globale aktiemarked i 2019. Vi forventer dog, at også 2019 vil blive præget af den øgede volatilitet, som for alvor fik fat i aktiemarkederne i løbet af 2018. Den amerikanske præsidents uortodokse tilgang til indenrigspolitiske såvel som udenrigspolitiske anliggender har været en væsentlig kilde til turbulensen - og vi forventer ikke, at det ændrer sig i 2019.

Væksten i USA vil aftage i 2019, uden at der dog er risiko for en umiddelbart forestående recession. Men Donald Trump fik for alvor antændt handelskrigen i 2018, og ilden har fortsat godt fat, trods det at USA og Kina ved indgangen til 2019 er stoppet med at smide brænde på bålet og i stedet er begyndt at tale sammen. Der synes dog stadig at være store bunker af brænde på lager, og krigen kan derfor hurtigt blusse op igen - til skade for virksomhederne på globalt plan.

Centralbankerne – og ikke mindst den amerikanske – vil derfor igen få en central rolle. Evnen til at dosere rentestigninger i rette tempo er afgørende for økonomierne, for virksomhederne og ikke mindst for aktieinvestorernes tillid til, at virksomhederne får det rette miljø at arbejde i.

De amerikanske virksomheder fik et indtjeningsmæssigt løft fra skattelettelser i 2018, men nu er skiftet sket, og det stiller store krav til såvel den generelle økonomiske vækst som egne evner til at løfte indtjeningen. Det indbefatter potentielt også evnen til at agere i et miljø med handelskrig. Heldigvis synes virksomhederne generelt at være velpolstrede og i god gænge.

Vi forventer, at Kina er nøglen til verdens nye aktiemarkeder i 2019 efter et 2018, hvor verdens nye aktiemarkeder agerede agterlanterne, ikke mindst som følge af handelskrigen. Vi forventer, at Kina fortsætter med rolig hånd at skrue på de rigtige håndtag og vil blive belønnet herfor. I Europa forventer vi, at Brexit sammen med andre politiske spændinger kommer til at dominere virksomhedernes muligheder, velvidende at EU slet ikke har fanget samme opvind som USA i kølvandet på finanskrisen.

Vi vurderer derfor, at aktieinvestorerne trods til tider stor turbulens kan komme ud af 2019 med et positivt afkast. Turbulensen kan husere globalt - men også lokalt, og det stiller krav til at vælge rigtigt blandt regioner. USA synes at være i bedst gænge, men prisfastsættelsen er høj i et relativt perspektiv, mens Europa og ikke mindst Asien har potentiale, hvis et eller flere af usikkerhedsmomenterne falder bort.

Aktier med lav volatilitet er følsomme over for udviklingen i de 10-årige renter. Denne følsomhed var specielt synlig i andet halvår i 2017, hvor 10-årige amerikanske statsobligationer havde den største stigning i renterne siden 2013. En sådan stigning vil alt andet lige medføre lavere afkast på lav-volatile aktier, da det forholdsmæssigt bliver mere attraktivt at eje obligationer i forhold til stabile aktier. Hvis den 10-årige rente stiger nævneværdigt i 2019, kan det presse afkastet for aktier med lav volatilitet.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.