Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -18,57% i 2018 mod et markedsafkast på -10,37%. Afkastet er lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Afdelingen klarede sig dårligere end markedet som følge af modvind til investeringsstilen og en skuffende udvikling for flere af de aktier, der var udvalgt til porteføljen.

Det var på forhånd ventet, at 2018 ville blive et udfordret år for europæiske aktier med baggrund i de politiske udfordringer, det europæiske samarbejde stod over for. Parlamentsvalget i Italien resulterede da også i en populistisk regering, der har udfordret de øvrige EU-lande med et budgetforslag, der har skabt tvivl om gældsstabiliteten i unionens største skyldnerland.

Ved indgangen til 2018 så vækstbilledet solidt ud med en europæisk BNP-vækst på 3,1% i fjerde kvartal 2017. Vækstbilledet visnede dog gradvist i løbet af året - de foreløbige tal for tredje kvartal viste således en BNP-vækst på kun 0,6%. Flere faktorer har medvirket til den skuffende udvikling, bl.a. svækket efterspørgsel på flere eksportmarkeder, især Emerging Markets, nye godkendelsesstandarder for bilers forurening har udfordret bilindustrien, usikkerhed om Brexit og budgettet i Italien – for blot at nævne nogle af udfordringerne.

I Storbritannien har forhandlingerne med EU om Storbritanniens udtræden af EU skabt politisk kaos, hvilket har lagt et låg på landets vækst som følge af dæmpet investeringslyst. Jo længere forhandlingerne har trukket ud, jo større har markedet inddiskonteret sandsynligheden for et hårdt Brexit.

Ved indgangen til 2018 var optimismen for det tyske vækstlokomotiv høj med en forventet BNP-vækst på omkring 2,4%. Som året gik, visnede vækstbilledet gradvist, og ved udgangen af året ser væksten ud til at blive realiseret i niveauet 1,6%. Flaskehalse for godkendelse af nye biler efter den nye WLTP-godkendelsesstandard bremsede bilindustrien, men også andre faktorer såsom handelskrigen mellem USA og Kina havde indflydelse på vækstafmatningen.

Markedsudviklingen på de europæiske markeder var moderat positiv frem til oktober. Det dækkede over en negativ udvikling i første kvartal, som blev reverseret i andet kvartal. Årets sidste kvartal skulle dog vise sig at blive dyr for investorerne med betydelige kursfald, hvor de europæiske aktier, på linje med de globale aktiemarkeder, faldt, bl.a. på grund af stigende frygt for, at handelskrigen mellem USA og Kina ville svække den globale økonomi.

De bedste sektorer var forsyning og sundhedspleje, mens finans og materialer var blandt de dårligste sektorer. Blandt de bedste større lande var Schweitz med -4%, mens Storbritannien og Tyskland var blandt de værste større markeder med henholdsvis -10% og -17%.

Jyske Invest Europæiske Aktier Kl klarede sig dårligere end det europæiske aktiemarked i 2018. Afkastet var negativt påvirket af modvind for vores investeringsstil med fokus på value og momentum. Især valuestilen havde et vanskeligt år. Tendensen var, at lavt prisfastsatte aktier blev endnu billigere, mens højt prisfastsatte aktier blev endnu dyrere. Blandt de aktier, der var med til at trække afkastet ned, var Danske Bank, der i lyset af hvidvaskskandalen faldt med 36%. Også den tyske kemikoncern Covestro bidrog negativt med et afkast på 50% på grund af bekymring om det globale vækstscenarie. Blandt de bedste aktier var den norske lakseopdrætter Leroy Seafood Group med et afkast på 38% og den finske forsyningskoncern Fortum med et afkast på 42%.

Forventninger til afkast for 2019

Vi forventer et positivt afkast på de globale aktiemarkeder i 2019, hvilket vi også forventer vil komme de europæiske markeder til gode.

De faktorer, der havde indflydelse på markedet i 2018 – herunder global handelskrig, Italiens budgetudfordringer, Brexit-aftale og vækstafmatning i EM-markedet– ventes også at være fokuspunkter i 2019. Kursfaldet i især fjerde kvartal af 2018 har bragt værdiansættelsen af de europæiske aktier ned på et niveau, hvor der skal forholdsvis få positive vækstimpulser til for at danne grundlaget for et positivt aktiemarked.

Afkastpotentialet er ikke uden risici. Den amerikanske centralbank har hævet renten ni gange over de seneste tre år og har signaleret flere renteforhøjelser i 2019. Ligeledes vil Den Europæiske Centralbank stoppe sine massive obligationsopkøb, og banken har signaleret start på renteforhøjelser i andet halvår af 2019. Fortsat stramning af pengepolitikken i et scenarie, hvor væksten fortsætter med at skuffe, vil kunne danne grundlag for yderligere aktiekursfald.

På den politiske front udgør såvel forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af det europæiske fællesskab som den populistiske italienske regerings konfrontatoriske kurs over for EU vedr. statsbudgettet risikofaktorer, som ganske vist er velkendte, men dog fortsat vil kunne skabe uro i markedet.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.