Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -8,86% i 2018 mod et markedsafkast på -7,18%. Afkastet er noget lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Frygten for stigende renter på de traditionelle markeder har overtrumfet lidt bedre væksttal fra de nye markeder relativt til de etablerede markeder.

Rentespændet til de amerikanske renter er i 2018 udvidet fra 2,90%-point til knap 4,00%-point for udstedelser i USD, mens rentespændet mellem emerging markets lokalvaluta og amerikanske renter er uændret i ca. 4,0%. Dette bunder i, at mange centralbanker i specielt de mere konservative lande har formået at kontrollere inflationen via en aktiv og troværdig pengepolitik. Renterne på ekstern gæld er således oversteget renterne på lokalgæld, hvilket historisk set er usædvanligt.

Landespecifikt har Argentina stjålet overskrifter. Selvom landet har indgået en historisk stor kreditaftale med IMF, så sås der stadig tvivl om, hvorvidt det er gældsholdbart i længden. Der afholdes præsidentvalg i oktober 2019, hvor det bliver interessant at se, om den nuværende præsident fortsat har opbakning til sin reformplan. Usikkerheden om den tyrkiske pengepolitik og landets store lånebehov har lagt et stort pres på de tyrkiske aktiver.

Argentina har relativt været den helt store taber. Afdelingen har tabt 0,57%-point på overvægten i landet. Overvægten i det ellers konservative Elfenbenskysten har også reduceret afkastet. De relative vindere har været overvægte i Indonesien, Serbien og Den Dominikanske Republik.

Forventninger til afkast for 2019

Efter et negativt år 2018 forventes, at stramninger og usikkerhed i den amerikanske pengepolitik, handelskrig og knap så positiv kinesisk økonomi er delvist priset ind i de nuværende renter og kreditspænd. Dette bør give basis for positive afkast i 2019, men globale og eksterne faktorer kan dog stadig skuffe og skabe usikkerhed.

De mange valg i 2019 samt den økonomiske udvikling i de større EM-lande vil være afgørende for stemningen og dermed in- og outflow til de nye markeder.

Ud over valg i Argentina afholdes der også valg i Nigeria, Thailand, Ukraine, Indonesien, Sydafrika, Polen og Rumænien, og med en populistisk drejning flere steder bliver det interessant at se, hvordan de kommende regeringer vil forholde sig til landenes udfordringer. IMF er efterhånden inde over mange lande med kredit eller teknisk assistance. Dette er ofte en garant for fremskridt, i hvert fald så længe de enkelte regeringer har mandat til at gennemføre de nødvendige reformer.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.