Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -6,05% mod et markedsafkast på -0,02%. Afkastet er lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Afdelingen klarede sig dårligere end markedet som følge af modvind til investeringsstilen og aktievalget inden for især IT.                

Efter et særdeles stærkt aktieår i 2017 gik dampen af aktietoget i 2018. Efter ni år i træk med positive afkast på det amerikanske aktiemarked vendte fortegnet, og aktiekurserne gik i minus. Det var kun som følge af en styrkelse af dollaren, at markedsudviklingen opgjort i danske kroner kunne holde sig omkring nul. Den negative aktiekursudvikling skyldtes ikke mindst et markant stemningsskifte i fjerde kvartal, hvor aktiekurserne faldt næsten 14% - den værste kvartalsvise udvikling siden tredje kvartal 2011 og det værste fjerde kvartal siden 2008. Kombinationen af aftagende global vækst, højere renter og en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina var hovedårsagen. Dertil kom en række usikkerhedsmomenter som Brexit, budgeturo i Italien, midtvejsvalg i USA og geopolitiske spændinger efter mordet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

2018 blev på mange punkter en diametral modsætning til året før. De bedste regioner i 2017 – emerging markets og Europa - blev taberne i 2018. Omvendt blev USA bedste region i 2018 efter en bundplacering året før. Også dollarudviklingen skiftede fortegn, idet en svækkelse på 16% i 2017 blev efterfulgt af en styrkelse på godt 5% i 2018.

Sektormæssigt betød den øgede turbulens i fjerde kvartal et comeback til de defensive sektorer. Forsyning og sundhedspleje sluttede således året som de mest stigende sektorer. Den eneste genganger i toppen af afkasttabellen var IT, der efter en topplacering i 2017 sluttede 2018 som fjerde bedste sektor. IT lå ellers i front indtil starten af oktober, men en større nedtur i bl.a. Apple og semikonduktoraktierne trak sektoren ned.

Olieprisen var også på en rutsjebanetur i 2018. Prisen på en tønde olie kostede ca. 60 USD ved årets start. Olieprisen steg herefter jævnt henover året og ramte 76 USD pr. tønde i starten af oktober – det højeste niveau siden november 2014. Baggrunden for stigningen var lavere olielagre og frygt for udbudsmangel som følge af OPEC’s enighed om udbudskontrol, sanktioner mod Iran, flaskehalse for skifterolien og vigende produktion i flere lande, herunder Venezuela. Herefter styrtdykkede olieprisen med over 40%. Det skete som følge af frygt for, at en aftagende global vækst vil ramme olieefterspørgslen, samtidig med at der er kommet flere forhold på udbudssiden, der potentielt kan skabe et overudbud af olie. Energiaktierne faldt parallelt med olieprisen og sluttede som årets dårligste sektor.

Jyske Invest USA Aktier KL klarede sig dårligere end det amerikanske aktiemarked i 2018. Afkastet var negativt påvirket af modvind for vores investeringsstil med fokus på value og momentum. Især valuestilen havde et vanskeligt år. Tendensen var, at lavt prisfastsatte aktier blev endnu billigere, mens højt prisfastsatte aktier blev endnu dyrere. Samtidig var der en markant afkastkoncentration blandt enkelte meget store aktier med høj prisfastsættelse.

Afkastudviklingen blev således i vid udstrækning et spørgsmål om, hvorvidt afdelingen var eksponeret mod netop disse aktier. Afdelingens relative afkast blev blandt andet negativt påvirket af kraftige stigninger i Amazon og Netflix på henholdsvis 28% og 39% som følge af undervægte i begge aktier. Aktievalget inden for IT-sektoren var også en kilde til afdelingens lavere afkast – med større kursfald i blandt andet Broadcom, DXC Technology og Lam Research. De største positive selskabsbidrag kom fra Verizon og LPL Financial.

Forventninger til afkast for 2019

Vi forventer et positivt afkast på de globale aktiemarkeder i 2019, hvilket vi også forventer vil komme de amerikanske aktier til gode. Den nuværende prissætning på amerikanske aktier er mindre anstrengt i forhold til niveauet ved indgangen til 2018. Kombinationen af lavere aktiekurser og større indtjening i virksomhederne har betydet, at prisfastsættelsen på amerikanske aktier ligger ca. 20% lavere i forhold til året før. Det er omtrent samme fald som aktierne på globalt plan.

Vi forventer dog, at også 2019 vil blive præget af den øgede volatilitet, som for alvor fik fat i aktiemarkederne i slutningen af det forgangne år. De faktorer, der havde indflydelse på markedet i 2018 – herunder handelskrig, Italiens budgetudfordringer, Brexit-aftale og vækstafmatning i EM-markedet – ventes også at være fokuspunkter i 2019. Den amerikanske præsidents uortodokse tilgang til indenrigspolitiske såvel som udenrigspolitiske anliggender forventes også uændret at være en kilde til turbulens i det nye år.

Væksten i USA vil aftage i 2019, uden at vi dog ser risiko for en umiddelbart forestående recession. Men Donald Trump fik for alvor antændt handelskrigen i 2018, og ilden har fortsat godt fat, trods det at USA og Kina ved indgangen til 2019 er stoppet med at smide brænde på bålet og i stedet er begyndt at tale sammen. Der synes dog stadig at være store bunker af brænde på lager, og krigen kan derfor hurtigt blusse op igen - til skade for den økonomiske vækst og virksomhederne på globalt plan.

Centralbankerne – og ikke mindst den amerikanske – vil derfor igen få en central rolle. Evnen til at dosere rentestigninger i rette tempo er afgørende for økonomierne, for virksomhederne og ikke mindst for aktieinvestorernes tillid til, at virksomhederne får det rette miljø at arbejde i. Den amerikanske centralbank har hævet renten ni gange over de seneste tre år og har signaleret flere renteforhøjelser i 2019. Ligeledes ventes Den Europæiske Centralbank at stoppe sine massive obligationsopkøb, og banken har signaleret start på renteforhøjelser i andet halvår af 2019. Fortsat stramning af pengepolitikken i et scenarie, hvor væksten fortsætter med at skuffe, vil kunne danne grundlag for yderligere aktiekursfald.

De amerikanske virksomheder fik et indtjeningsmæssigt boost fra skattelettelser i 2018, men nu er skiftet sket, og det stiller krav til såvel den generelle økonomiske vækst som egne evner til at løfte indtjeningen. Det indbefatter potentielt også evnen til at agere i et miljø med handelskrig. Heldigvis synes virksomhederne generelt at være velpolstrede og i god gænge.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.