Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -14,83% i 2018 mod et markedsafkast på -10,07%. Afkastet var lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Afkastet var også lavere end markedsafkastet, som følge af vores aktievalg inden for finans, IT og industri.

Kina, den andenstørste økonomi i verden, kom i under pres i 2018 som følge af opstramninger i kreditgivningen i forsøget på at kontrollere gældsætningen i økonomien. Samtidig ramte udsigten til en omfattende handelskonflikt mellem USA og Kina også hårdt. Det synkroniserede opsving i verdensøkonomien som karakteriserede 2017 fortsatte ikke ind i 2018. Den amerikanske økonomi fortsatte dog sin ekspansion på trods af stigende FED-renter godt hjulpet på vej af store skattelettelser og andre finanspolitiske tiltag.

Stigende amerikanske FED-renter, vækstnedgang i Kina samt en eskalerende handelskonflikt var ikke en gunstig cocktail for aktierne på de nye aktiemarkeder i løbet af 2018. Og med Kina i centrum for de negative begivenhederne var det ikke underligt, at Asien blev den region med det laveste afkast. Sydafrika blev ramt af recession, Tyrkiet blev ramt af en valutakrise og Rusland, som egentligt klarede sig godt, blev ramt af økonomiske sanktioner. Latinamerika, der gav det højeste afkast, var præget af præsidentvalg i regionens to store lande Brasilien og Mexico. Investorernes optimisme mht. strukturelle reformer i Brasilien fik et løft, efter befolkningen valgte den højreorienterede tidligere officer Bolsonaro som ny præsident. I Mexico valgte befolkningen den venstreorienterede Andres Manuel Lopez (AMLO) som ny præsident. Den initiale positive stemning blev hurtig vendt til en negativ, da AMLO begyndte at bruge offentlige afstemninger af tvivlsom karakter som pejleretning for sin politik.

Den kinesiske økonomi kunne ikke fastholde det økonomiske opsving fra 2017, og væksten aftog henover året, i takt med at effekterne af en selvvalgt kreditopbremsning fik effekt. Værst er det gået ud over udlån til den private sektor, der er det mest dynamiske segment af den kinesiske økonomi. Det har påvirket aktiemarkedet negativt. Herudover har regulative opstramninger i sektorer som internet, spil, medie, uddannelse og auto også sat sine spor på aktiemarkedet.

Handelskonflikten mellem Kina og USA er eskaleret henover 2018. USA har indført øgede toldsatser på en stadig større mængde importvarer fra Kina, og Kina har gengældt med stigende importtold på varer fra USA. USA er dels utilfreds med det store handelsunderskud over for Kina, dels at Kina beriger sig med eller tvinger amerikanske virksomheder til at dele deres intellektuelle ejendomsrettigheder med kinesiske virksomheder.

Men konflikten har måske også en dybereliggende årsag – nemlig at Kina i stigende grad udfordrer USA på den teknologiske front. Er sidstnævnte den egentlige årsag, står vi over for en årelang konflikt mellem verdens to største økonomier til skade for udviklingen i verdensøkonomien. Sidst på året har de to parter ved G20-topmødet i Argentina indgået en 90 dage lang våbenhvile i konflikten, så parterne har mulighed for at mødes og forhandle, uden at konflikten samtidig optrappes. Handelskonflikten har skabt stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling i Kina. Det har gjort investorerne nervøse og været med til at trække markedet i negativ retning.

Forventninger til afkast for 2019

2019 tegner til at blive et år med stor usikkerhed og volatilitet på aktiemarkederne på de nye markeder. En række af de førende økonomier står over for en række udfordringer, som skal løses, men prisfastsættelsen på aktierne afspejler i høj grad også disse udfordringer. Vigtigst i rækken af udfordringer er at opnå en holdbar og permanent handelsaftale mellem Kina og USA.

En række gunstige forhold karakteriserer også situationen ved indgangen til det nye år. USA hæver ikke renten så kraftigt i 2019 som i 2018. Olieprisen er faldet tilbage, hvilket hjælper en lang række lande på de nye markeder – bla. de to store økonomier Kina og Indien, som begge er importører af olie. Kina er begyndt at stimulere den indenlandske økonomi for at holde væksten oppe. Valutaerne på de nye markeder er attraktivt prisfastsat efter betydelige svækkelser i løbet af 2018, og den relative vækstforskel mellem de nye markeder og de etablerede markeder ser igen ud til at udvide sig i gunstig retning for de nye markeder. Så lykkedes det USA og Kina at etablere en handelsaftale, er forudsætninger tilstede for et godt aktieår på de nye markeder.

Kina startede med at lempe den økonomiske politik i sidste kvartal af 2018, og der er flere lempelser på vej i 2019. Kina har mange håndtag at skrue på, og det vil de gøre – men specielt vil de søge at øge kreditgivningen til den private sektor. Mens stimulering af den indenlandske økonomi synes at være givet for 2019, er den uløste handelskonflikt med USA stadig den helt store usikkerhedsfaktor for aktiemarkedet i 2019. Foreløbig har parterne aftalt en våbenhvile, som varer til udgangen af februar, for at sikre ro til forhandlingerne om en ny aftale. Kommer den ikke i hus inden da, er der udsigt til, at USA endnu engang vil hæve tolden på en lang række af importvarer fra Kina.

Parterne har en fælles interesse i at etablere en aftale. Væksten i både USA og Kina er på vej ned i tempo, så en aftale kan hjælpe med til at afbøde faldet i vækstraten. Endvidere er Kina strukturelt en hel anden økonomi i dag end for bare 10-15 år siden, hvor kopiering af allerede eksisterende produkter var en drivkraft for væksten i den kinesiske økonomi. I dag er Kina teknologiførende på flere områder og har derfor – ligesom USA – en stor interesse i at sikre en beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er et af kravene til Kina. Det er også ganske let for Kina at øge importen af landbrugsvarer og energi fra USA, og Kina er allerede på vej mod gradvist at åbne servicesektoren op for udenlandsk konkurrence. Alle forhold, som burde gøre det nemmere for de to parter at lave en vedvarende og permanent aftale. Men usikkerheden er stor – og det er svært at spå om det endelige udfald.

Prisfastsættelsen på aktierne på de nye markeder er blevet lavere i løbet af 2018 og ligger under det langsigtede gennemsnit, men ikke markant under aktierne på de udviklede markeder. Ikke desto mindre mener vi, at der er mulighed for en højere prisfastsættelse af aktierne på de nye markeder, hvis der kommer en aftale på plads mellem USA og Kina.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.