Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -13,11% i 2018 mod et markedsafkast på -13,94%. Afkastet var lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Afkastet var højere end markedet, som følge af vores aktievalg inden for IT-, telekom- og ejendomssektorerne.

2018 var et vanskeligt år for de kinesiske aktier, hvor specielt andet halvår viste sig meget udfordrende på grund af lavere økonomisk vækst i den kinesiske økonomi og en eskalerende handelskonflikt med USA.

Den kinesiske regering foretog i løbet af 2017 og starten af 2018 en række opstramninger for at begrænse kreditvæksten i økonomien. Det gjorde den i forsøget på at begrænse gældsætningen i en økonomi, som på det tidspunkt leverede ganske fornuftige vækstrater. Effekterne af opstramningerne har først for alvor vist sig i løbet af 2018, hvor specielt udlånene til de private virksomheder har været meget begrænset. Den private sektor er den mest dynamiske del af den kinesiske økonomi, men har ikke rigtig adgang til kreditgivning fra det statskontrollerede banksystem. Det har sat sig alvorlige spor i den økonomiske vækst henover hele 2018 og påvirket aktiemarkedet negativt. Herudover har regulative opstramninger i sektorer som internet, spil, medie, uddannelse og auto også sat sine spor på aktiemarkedet.

Handelskonflikten mellem Kina og USA er eskaleret henover 2018. USA har indført øgede toldsatser på en stadig større mængde importvarer fra Kina, og Kina har gengældt med stigende importtold på varer fra USA. USA er dels utilfreds med det store handelsunderskud over for Kina, dels at Kina stjæler eller tvinger amerikanske virksomheder til at dele deres intellektuelle ejendomsrettigheder med kinesiske virksomheder.

Men konflikten har måske også en dybereliggende årsag – nemlig at Kina i stigende grad udfordrer USA på den teknologiske front. Er sidstnævnte den egentlige årsag, står vi over for en årelang konflikt mellem verdens to største økonomier til skade for udviklingen i verdensøkonomien. Sidst på året har de to parter ved G20-topmødet i Argentina indgået en 90 dage lang våbenhvile i konflikten, så parterne har mulighed for at mødes og forhandle, uden at konflikten samtidig optrappes. Handelskonflikten har i første omgang skabt stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling i Kina. Det har med andre ord øget risikopræmien på kinesiske aktier og været med til at trække markedet i negativ retning.

Begge faktorer – vækstnedgangen og handelskonflikten – har betydet en nedjustering af virksomhedernes indtjening og en lavere prisfastsættelse af kinesiske aktier i løbet af 2018.

Forventninger til afkast for 2019

2019 tyder på at blive endnu et udfordrende år for de kinesiske aktier. Kina står over for mange udfordringer, som skal løses, men prisfastsættelsen på aktierne afspejler også disse udfordringer. Vigtigst i rækken af udfordringer er at opnå en handelsaftale med USA, og hvis det lykkedes USA og Kina at lande en vedvarende aftale, er der skabt gode forudsætninger for et godt aktieår i Kina i 2019.

Kina startede med at lempe den økonomiske politik i sidste kvartal af 2018, og selvom effekterne på økonomien først vil kunne mærkes i løbet af 2019, så gav det alligevel et lille løft til aktiemarkedet allerede i sidste kvartal af 2018. Og der er med stor sandsynlighed flere lempelser på vej. Specielt har regeringen indikeret, at den via det statsejede banksystem vil øge udlånene til den private sektor, som har været under pres i 2018. Der er også udsigt til yderligere infrastrukturinvesteringer, som vil være med til at løfte væksten, og både husholdningerne og virksomhederne har udsigt til skattelettelser.

Sidst men ikke mindst ser opstramningerne på boligmarkedet ud til at være et overstået kapitel. I 2019 vil vi højst sandsynligt se flere lokalregeringer, der lemper de restriktioner, som har været indført de seneste par år for at forhindre en overophedning af boligmarkedet – specielt i de helt store byer. Den negative konsekvens af stimuleringerne er, at gældsætningen i økonomien – som i forvejen er på et højt niveau – stiger yderligere. Reform af de statsejede virksomheder og lettere adgang for udenlandske virksomheder til flere sektorer i den kinesiske økonomi kan heller ikke udelukkes. Det kunne være én blandt flere muligheder, hvorpå Kina kunne imødekomme USA i handelskonflikten.

Mens stimulering af den indenlandske økonomi synes at være givet for 2019, er den uløste handelskonflikt med USA stadig den helt store usikkerhedsfaktor for aktiemarkedet i 2019. Foreløbig har parterne aftalt en våbenhvile, som varer til udgangen af februar, for at sikre ro til forhandlingerne om en ny aftale. Kommer den ikke i hus inden da, er der udsigt til, at USA endnu engang vil hæve tolden på en lang række af importvarer fra Kina.

Men parterne har en fælles interesse i at etablere en aftale. Væksten i både USA og Kina er på vej ned i tempo, så en aftale kan hjælpe med til at afbøde faldet i vækstraten. Endvidere er Kina strukturelt en hel anden økonomi i dag end for bare 10-15 år siden, hvor kopiering af allerede eksisterende produkter var en drivkraft for væksten i den kinesiske økonomi. I dag er Kina teknologoførende på flere områder og har derfor – ligesom USA – en stor interesse i at sikre en beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er et af kravene til Kina. Det er også ganske let for Kina at øge importen af landbrugsvarer og energi fra USA, og Kina er allerede på vej mod gradvist at åbne servicesektoren op for udenlandsk konkurrence. Alle forhold burde gøre det nemmere for de to parter at lave en vedvarende og permanent aftale. Men usikkerheden er stor – og det er svært at spå om det endelige udfald.

Processen med at integrere lokalt kinesisk noterede aktier (A-aktier) i de globale aktieindeks startede i 2018 og ser ud til at blive yderligere accelereret i løbet af 2019. Hermed får udenlandske investorer i stadig højere grad mulighed for at købe lokalt noterede aktier. Over tid vil dette gøre kinesiske A-aktier til en mere stabil og moden aktivklasse.

Prisfastsættelsen på de kinesiske aktier er faldet i løbet af 2018 og ligger markant under det langsigtede gennemsnit. Vi vurderer, at de er attraktivt prisfast i forhold til aktierne på det globale aktiemarked. Aktiemarkedet har i et vist omfang inddiskonteret de store udfordringer, den kinesiske økonomi står overfor her ved indgangen til 2019. Det er ikke ensbetydende med at det ikke kan blive værre – det kan det sagtens. Men hvis det lykkes regeringen at stabilisere den indenlandske vækst og lande en handelsaftale med USA, er der på den anden side udsigt til et ganske fornuftigt aktieår i Kina i 2019.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.