Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -10,07% i 2018 mod et markedsafkast på -2,27%. Afkastet er lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Vi leverede et afkast lavere end markedet, primært som følge af aktievalget inden for sektorerne finans, industri og stabilt forbrug. Derudover havde små og mindre selskaber et meget vanskeligt år i forhold til de større selskaber, og afdelingen har haft en overvægt mod de små og mindre selskaber.

Efter et 2017, hvor der var fuld fart på aktiemarkedet, kom vi ned på jorden igen i 2018, dog med relativt store udsving undervejs. 2018 startede i fin form, blandt andet som følge af regeringens plan om at tilføre yderligere kapital til de statsejede banker. De statsejede banker har igennem en længere periode været presset på kvaliteten af deres udlånsbog, og en kapitalindsprøjtning skulle hjælpe dem oven vande. Annonceringen af det årlige statsbudget vendte dog markedsstemningen, især på grund af indførelse af en 10% aktiekapitalbeskatning på ejerskab over et år.

I juli begyndte markedet at tage fart igen. Denne gang drevet af primært tre forhold – olieprisfald, reduktion af momssatser og stigning i MSP (Minimum Support Prices). Indien er nettoimportør af olie, og faldende oliepris hjælper derfor på handelsbalancen, inflationen og privatforbruget. Efter en harmonisering af momssatser på tværs af landet i 2017, er der ad flere omgange sket justeringer af satserne. I juli kom der en større tilpasning, og regeringen reducerede satsen på 88 forskellige forbrugsprodukter. Hovedparten af produkterne fik reduceret momssatsen fra 28% til 18%. Indien opererer med minimumspriser (MSP) på de vigtigste landbrugsprodukter for at støtte landmændene, og disse priser fik et markant løft for at støtte landområderne.

Opturen på aktiemarkedet fik dog en brat opbremsning i september, da et større unoteret infrastrukturudvikler- og finansieringsselskab (IL&FS) gik konkurs Det skabte frygt for likviditetsudfordringer og tvivl om troværdigheden af landets kreditsystem. Hændelsen medførte markante kursfald både på enkelte aktier og på markedet generelt.

De sidste par måneder af 2018 har markedet genvundet noget af det tabte, blandt andet som følge af det kraftige olieprisfald. Men samlet gav 2018 dog et negativt afkast i DKK.

Forventninger til afkast for 2019

Det altoverskyggende tema i starten af 2019 vil være parlamentsvalget, som forventes at blive afholdt i april eller maj. Den siddende premierminister Modi står stadig relativt fornuftigt i meningsmålingerne, dog haler oppositionen kraftigt ind på ham og hans BJP-parti. Modi blev premierminister i 2014 med en jordskælvssejr, hvor BJP-partiet fik absolut flertal. Det var første gang i 30 år, at et enkelt parti fik flertal. Premierminister Modi har igennem valgperioden fået gennemført flere reformer, som på længere sigt vil have potentialet til at løfte landets vækst, men som på kort sigt har medført usikkerhed. Dette har blandt andet medført, at noget af magien fra 2014-valget er forsvundet.

Modi har fortsat relativt godt fat i vælgerne i byerne, men har mindre opbakning i landområderne. Landområderne er stadig udfordret og har været det igennem en længere periode, hvorfor opbakningen til oppositionspartiet, Kongrespartiet, har været tiltagende. Valget kommer primært til at stå mellem premierministerens parti, BJP, og Kongrespartiet. Landområderne er økonomisk udfordret af aftagende vækstrater (dog stadig fornuftige vækstrater) og lavere end forventet skatteindtægter fra momsreformen. Disse forhold vil have indflydelse på valgkampen og vil medføre forskellige mere eller mindre populistiske løfter fra politikerne til at løse disse udfordringer.

Der er mulighed for at få et fornuftigt afkast i 2019, men der vil være flere afgørende faktorer.

For det første vil parlamentsvalget medføre udsving på de finansielle markeder, og udfaldet er stadigt usikkert. Dog tyder det på, at BJP og premierminister Modi vil genvinde valget. Dernæst har olieprisfaldet en positiv effekt på handelsbalancen, inflationen og dermed også renteniveauet. Indien er nettoimportør af olie, så faldende og lav oliepris vil være positivt. For det tredje har de finansielle markeder høje forventninger til selskabernes indtjeningsvækst i 2019, hvilket blandt andet kan aflæses i prisfastsættelsen på det indiske marked. Det indiske marked handler med en præmie i forhold til egen historik og i forhold til de nye aktiemarkeder generelt. Så et af de store spørgsmål i 2019 bliver, hvorvidt de indiske selskaber kan imødekomme disse forventninger.

Det indiske marked er i højere grad drevet af interne frem for eksterne forhold, hvilket betyder, at udviklingen på det indiske marked i en vis grad er uafhængig af det globale aktiemarked.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.