Helårskommentar

Opdateret 29.01.2020

Udviklingen i 2019
Afdelingen gav et afkast på 14,19% i 2019 mod et markedsafkast på 15,72%. Afkastet er over det forventede i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2019 vurderede var til stede.

Udgangspunktet for 2019 var umiddelbart optimalt. Lokalrenterne startede året i 6,45% og endte i 5,18%. De amerikanske renter toppede i 3,25% i slutningen af 2018, og et rentefald i USA mod 1,5% i september 2019 og siden en mindre korrektion mod 2% understøttede aktivklassen.

En stor del af afkastet er skabt via faldende renter/kursstigninger. En betydelig andel af landene fører en troværdig pengepolitik. De har formået at kontrollere inflationen og dermed skabe grobund for at undgå de tidligere tiders finansielle kriser. Flere og flere lande har en flydende valuta, og det vil ofte være denne, der er med til at absorbere evt. stød til økonomien.

Det er dog ikke alle lande, der har bidraget til de høje afkast. Argentina har ikke formået at opbygge tillid blandt investorerne, og et parlamentsvalg/præsidentvalg gav en drejning mod venstre og en potentiel tilbagevenden til tidligere tiders politik. Argentinske obligationer gav et afkast på -65%, og markedet afventer en form for restrukturering af gælden i 2020.

Uruguay har mærket afsmitningen fra naboen Argentina, og den folkelige opstand i det ellers så stabile Chile har betydet, at de to lande har præsteret negative afkast for 2019 på ca. 1,5%.

En løs budgetpolitik bliver ofte straffet på de finansielle markeder. Rumænien har igennem 2019 oplevet en lempelse af politikken, og obligationer og valuta har efterfølgende været under pres, og afkastet har der været beskedne 2,5%.

Vinderne har været Nigeria, der med fortsat høje, men dog faldende renter har præsteret afkast på knap 40%, mens Ukraine via troværdig finans- og pengepolitik kombineret med et fortsat godt samarbejde med IMF har betydet en forlængelse af kreditfaciliteterne. Dette har skabt afkast i niveauet 35%. Ægypten har også præsteret og givet afkast på ca. 30%.
 
2019 har været præget af stor usikkerhed omkring global handel, der hovedsageligt har været skabt af USA og Kina. Trods dette har der i store dele af året været søgning mod de nye markeder. Dette har understøttet lande af lavere kreditkvalitet.

Forventninger til afkast for 2020
Med de flotte afkast for 2019 in mente, skal investorerne ikke forvente tocifrede afkast i 2020.

En fortsat likviditetsunderstøttende global pengepolitik vil animere investorerne til at søge efter positive renter, som stadig er tilstede på de nye markeder.

Globale forhold spiller normalt en meget betydelig rolle for de nye obligationsmarkeder. Her vil en fortsat bedring af forholdet mellem Kina og USA bl.a. med indgåelse af handelsaftaler være positivt.

På de lokale renter ser vi, at der fortsat er plads til rentefald i 2020, bl.a. fordi inflationen er under kontrol de fleste steder, og der er pengepolitisk råderum til rentenedsættelser. Vi ser dog ikke rentefald i samme omfang som i 2019. Afkast forventes mere som en effekt af gode kuponer og potentielle valutakursstigninger.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.