Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -4,42% i 2018 mod et markedsafkast på –1,26%. Afkastet er under det forventede i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Afdelingen investerer i obligationer udstedt på de nye markeder i landenes egne valutaer. Derved opnår investor renteeksponering, valutaeksponering og krediteksponering mod ca. 20 lande i det såkaldte emerging markets-univers.

Som følge af en overordnet troværdig pengepolitik i de fleste lande, har de fleste lokale renter haft et positivt og stabilt år. Den stærke USD har lagt pres på mange lokale valutaer og økonomier, og det er således det valutariske ben, der har genereret det negative afkast.

Argentina og Tyrkiet har med deres respektive kriser givet negative afkast på henholdsvis omkring -50% og næsten -10%. I den anden ende ligger Nigeria med et positivt afkast på over 10% som følge af høje renter og en stabil valuta.

Relativt er det porteføljens overvægt i Argentina det første halve år, der har bidraget negativt, mens Mexico og Brasilien også har trukket ned. De positive afkast er hentet via overvægte i Den Dominikanske Republik og i Malaysia.

Forventninger til afkast for 2019

Efter et negativt år i 2018 forventes, at stramninger og usikkerhed i den amerikanske pengepolitik, handelskrig og knap så positiv kinesisk økonomi er priset ind i de nuværende renter og valutakurser. Dette bør give basis for positive afkast i 2019, men globale og eksterne faktorer kan dog stadig skabe usikkerhed.

De mange valg i 2019 samt den økonomiske udvikling i de større EM-lande vil være afgørende for stemningen og dermed in- og outflow til de nye markeder.

Ud over valg i Argentina afholdes der også valg i en del andre lande, og med en populistisk drejning flere steder bliver det interessant at se, hvordan de kommende regeringer vil forholde sig til landenes udfordringer. IMF er efterhånden inde over mange lande med kreditgivning eller teknisk assistance. Dette er ofte en garant for fremskridt, i hvert fald så længe de enkelte regeringer har mandat til at gennemføre de nødvendige reformer.

I 2019 er der mulighed for, at Kina optages i JP Morgans Emerging Markets’ obligationsindeks. Dette vil medføre, at fonden skal allokere midler til kinesiske renminbi-obligationer.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.