Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -13,71% i 2018 mod et markedsafkast på -4,63%. Afkastet er lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Afdelingen klarede sig dårligere end markedet som følge af modvind for investeringsstilen og aktievalget inden for især IT.

Efter et stærkt aktieår i 2017 gik dampen af aktietoget i 2018. En stigning på det globale aktiemarked i 2017 på 9% målt i danske kroner blev vendt til et fald på knap 5%. Den negative udvikling skyldtes ikke mindst et markant stemningsskifte i fjerde kvartal, hvor aktiekurserne faldt næsten 13% - den værste kvartalsvise udvikling siden tredje kvartal 2011 og det værste fjerde kvartal siden 2008. Kombinationen af aftagende global vækst, højere renter og en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina var hovedårsagen. Dertil kom en række usikkerhedsmomenter som Brexit, budgeturo i Italien, midtvejsvalg i USA og geopolitiske spændinger efter mordet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

2018 blev på mange punkter en diametral modsætning til året før. De bedste regioner i 2017 – emerging markets og Europa - blev taberne i 2018. Omvendt blev USA bedste region i 2018 efter en bundplacering året før. Også dollarudviklingen skiftede fortegn, idet en svækkelse på 16% i 2017 blev efterfulgt af en styrkelse på godt 5% i 2018.

Sektormæssigt betød den øgede turbulens i fjerde kvartal et comeback til de defensive sektorer. Forsyning og sundhedspleje sluttede således året som de mest stigende sektorer. Den eneste genganger i toppen af afkasttabellen var IT, der efter en topplacering i 2017 sluttede 2018 som tredje bedste sektor. IT lå ellers i front indtil starten af oktober, men en større nedtur i bl.a. Apple og semikonduktoraktierne trak sektoren ned.

Olieprisen var også på en rutsjebanetur i 2018. Prisen på en tønde olie kostede ca. 60 USD ved årets start. Olieprisen steg herefter jævnt henover året og ramte 76 USD pr. tønde i starten af oktober – det højeste niveau siden november 2014. Baggrunden for stigningen var lavere olielagre og frygt for udbudsmangel som følge af OPEC’s enighed om udbudskontrol, sanktioner mod Iran, flaskehalse for skifterolien og vigende produktion i flere lande, herunder Venezuela. Herefter styrtdykkede olieprisen med over 40%. Det skete som følge af frygt for, at en aftagende global vækst vil ramme olieefterspørgslen, samtidig med at der er kommet flere forhold på udbudssiden, der potentielt kan skabe et overudbud af olie. Energiaktierne faldt parallelt med olieprisen og sluttede året som fjerde dårligste sektor – kun materialer, finans og industri klarede sig dårligere.

Jyske Invest Globale Aktier Special KL gav et lavere afkast end det globale aktiemarked i 2018. Afkastet var negativt påvirket af modvind for vores investeringsstil med fokus på value og momentum. Især valuestilen havde et vanskeligt år. Tendensen var, at lavt prisfastsatte aktier blev endnu billigere, mens højt prisfastsatte aktier blev endnu dyrere. Samtidig var der en markant afkastkoncentration blandt enkelte meget store aktier med høj prisfastsættelse.

Afkastudviklingen blev således i vid udstrækning et spørgsmål om, hvorvidt afdelingen var eksponeret mod netop disse aktier. Afdelingens relative afkast blev blandt andet negativt påvirket af kraftige stigninger i Amazon og Netflix på henholdsvis 28% og 39% som følge af undervægte i begge aktier. Aktievalget inden for IT-sektoren var også en kilde til afdelingens lavere afkast. Det skyldtes blandt andet en undervægt i Apple og selskabsspecifikke skuffelser på DXC Technology og Lam Research. De største positive selskabsbidrag kom fra de to sundhedsplejeaktier HCA Healthcare og Merck med stigninger på henholdsvis 51% og 47%. Vores undervægt på energisektoren gav også et positivt bidrag til afkastet.

Forventninger til afkast for 2019

Vi forventer et positivt afkast på det globale aktiemarked i 2019. Den nuværende prissætning på globale aktier er mindre anstrengt i forhold til niveauet ved indgangen til 2018. Kombinationen af lavere aktiekurser og større indtjening i virksomhederne (især de amerikanske) har betydet, at prisfastsættelsen ligger ca. 20% lavere i forhold til året før.

Vi forventer dog, at også 2019 vil blive præget af den øgede volatilitet, som for alvor fik fat i aktiemarkederne i slutningen af det forgangne år. De faktorer, der havde indflydelse på markedet i 2018 – herunder handelskrig, Italiens budgetudfordringer, Brexit-aftale og vækstafmatning i EM-markedet – ventes også at være fokuspunkter i 2019. Den amerikanske præsidents uortodokse tilgang til indenrigspolitiske såvel som udenrigspolitiske anliggender forventes også uændret at være en kilde til turbulens i det nye år.

Væksten i USA vil aftage i 2019, uden at vi dog ser risiko for en umiddelbart forestående recession. Men Donald Trump fik for alvor antændt handelskrigen i 2018, og ilden har fortsat godt fat, trods det at USA og Kina ved indgangen til 2019 er stoppet med at smide brænde på bålet og i stedet er begyndt at tale sammen. Der synes dog stadig at være store bunker af brænde på lager, og krigen kan derfor hurtigt blusse op igen - til skade for virksomhederne på globalt plan.

Centralbankerne – og ikke mindst den amerikanske – vil derfor igen få en central rolle. Evnen til at dosere rentestigninger i rette tempo er afgørende for økonomierne, for virksomhederne og ikke mindst for aktieinvestorernes tillid til, at virksomhederne får det rette miljø at arbejde i. Den amerikanske centralbank har hævet renten ni gange over de seneste tre år og har signaleret flere renteforhøjelser i 2019. Ligeledes ventes Den Europæiske Centralbank at stoppe sine massive obligationsopkøb, og banken har signaleret start på renteforhøjelser i andet halvår af 2019. Fortsat stramning af pengepolitikken i et scenarie, hvor væksten fortsætter med at skuffe, vil kunne danne grundlag for yderligere aktiekursfald.

De amerikanske virksomheder fik et indtjeningsmæssigt boost fra skattelettelser i 2018, men nu er skiftet sket, og det stiller store krav til såvel den generelle økonomiske vækst som egne evner til at løfte indtjeningen. Det indbefatter potentielt også evnen til at agere i et miljø med handelskrig. Heldigvis synes virksomhederne generelt at være velpolstrede og i god gænge.

Vi forventer, at Kina er nøglen til verdens nye aktiemarkeder i 2019 efter et 2018, hvor emerging markets agerede agterlanterne, ikke mindst som følge af handelskrigen. Vi forventer, at Kina fortsætter med rolig hånd at skrue på de rigtige håndtag og vil blive belønnet herfor. I Europa forventer vi, at Brexit sammen med andre politiske spændinger kommer til at dominere virksomhedernes muligheder, velvidende at EU slet ikke har fanget samme opvind som USA i kølvandet på finanskrisen.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.