1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko ved investering

Kursen på en investering kan både stige og falde, hvilket kan påvirke værdien af en investering såvel positivt som negativt. Det betyder, at du kan risikere at miste hele det investerede beløb.

Som investor skal du være bekendt med, at investering i en Jyske Invest afdeling altid medfører udstederspecifik-, likviditets- og modpartsrisiko samt risici forbundet med investeringsbeslutningerne og driften af foreningen. Alle de nævnte risici kan have indflydelse på investeringernes værdi og er nærmere beskrevet her.

Se nærmere om de aktuelle risici for denne afdeling nedenfor og under beskrivelsen af afdelingen i det seneste salgsprospekt, afsnit 6, som du finder under Materialer.

Risikoprofil

Du kan se afdelingens aktuelle risikoindikator øverst på siden. Vær særlig opmærksom på, at niveau 6 og 7 er ensbetydende med store historiske udsving i afkastet og dermed høj risiko.

Den typiske investor tror på værdien af aktiv forvaltning gennem professionelle porteføljemanagere, og ønsker at drage fordel af at investere i forening med andre.  Den typiske investor søger desuden at drage fordel af den indbyggede risikospredning, der opnås ved at investere i en eller flere af Jyske Invests afdelinger modsat investeringer i enkelte værdipapirer.

Investor forventes at være bekendt med de risici, der er forbundet med investering i Jyske Invests afdelinger og er bevidst om, at en afdelings risikoprofil  i perioder kan medføre markante kursudsving i afdelingen. Læs mere om dette under de enkelte Jyske Invest afdelinger samt i prospektets afsnit ’Generelt om risikorammer, risici og risikostyring’.

Risikofaktorer

Udover de generelle risici ved investering i en Jyske Invest afdeling, som du kan læse om øverst på siden, skal du i denne afdeling i særlig grad være opmærksom på risikoen ved:

  • Aktieafdeling
  • Valutarisiko
  • Nye markeder
  • Aktiv forvaltning

Du kan læse mere om de specifikke risici her.

Trods investering i aktier med en lavere volatilitet end det globale aktiemarked, kan kursudsvingene være betydelige, og dermed vil risikoen i afdelingen være høj.

Risikorammer

For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for:

  • afdelingens risiko sammenlignet med risikoen på det globale aktiemarked
  • afdelingens maksimale andel i en branche
Avancerede nøgletal - 3-årig periode
Sharpe Ratio 0,48
Information Ratio -1,41
Beta 0,83
Standardafvigelse i % 13,75
Tracking Error i % 5,95
Opdateret: 31.08.2022