107,13

Indre værdi
20.09.2019

0,50%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Europa eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere lande og sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen på de europæiske aktiemarkeder.

Afledte finansielle instrumenter 

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI Europe Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.06.2002

Fakta

08.06.1998
DK0010243104
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Regionsspecifikke aktier
30.08.2019
382.467.000 DKK
24260526