106,38

Indre værdi
kl. 12:10

-0,67%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i obligationer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. Investeringerne vil primært blive foretaget i obligationer, der er udstedt i USD og EUR, som valutakurssikres overfor DKK.  Der kan også foretages investeringer i obligationer, der er udstedt i lokalvalutaer på de nye markeder. Disse investeringer  vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt markedsafkast. 

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005

Fakta

15.10.1998
DK0016002652
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Nye obligationsmarkeder
31.10.2018
2.452.441.000 DKK
24260526