99,40

Indre værdi
20.09.2019

0,38%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i USA, eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen på det amerikanske aktiemarked.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI USA Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.06.2002

Fakta

31.03.1999
DK0010251396
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Landespecifikke aktier
30.08.2019
302.323.000 DKK
24260526