95,87

Indre værdi
20.09.2019

-0,04%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal udelukkende investeres i:

  • Fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer.
  • Pantebreve med pant i fast ejendom, forsynet med garanti af bank, sparekasse eller forsikringsselskab.
  • Indeksobligationer

Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer.

Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

NDEA Denmark Government Bond Constant Maturity 2Y

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012

Fakta

07.06.1988
DK0010106111
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Danske obligationer
30.08.2019
817.829.000 DKK
24260526