118,31

Indre værdi
20.09.2019

0,38%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje. Porteføljen vil typisk bestå af 30-50 selskaber. Afdelingen vil kunne afvige markant fra regions- og sektorfordelingen på de globale aktiemarkeder. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast som følger markedsudviklingen på de globale aktiemarkeder.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI All Country World Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005

Fakta

06.02.2001
DK0010277862
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Globale aktier
30.08.2019
387.136.000 DKK
24260526