104,55

Indre værdi
20.09.2019

0,01%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i:

  • Obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer eller virksomheder med en høj kreditværdighed
  • Obligationer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko
  • Højtforrentede obligationer udstedt af realkreditinstitutter og virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko

Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i DKK eller valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at opnå et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast som er valutakurssikret til DKK.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

Blended favourite bonds (Hedged into DKK)

Benchmark har været gældende siden: 01.06.2012

Fakta

21.06.2001
DK0016105703
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Globale obligationer
30.08.2019
118.335.000 DKK
24260526