103,24

Indre værdi
24.04.2017

0,32%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler vil blive investeret i obligationer med en rating under investmentgrade. Obligationerne er forbundet med en høj kreditrisiko. Investeringer i udenlandsk valuta vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at opnå et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

BAML Blended High Yield bonds (Hedged into DKK)

Afdelingen har senest skiftet benchmark: 01.02.2012

Fakta

12.11.2001
DK0016112915
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Virksomhedsobligationer
31.03.2017
3.609.648.000 DKK
24260526