104,39

Indre værdi
24.05.2017

0,01%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler vil blive investeret i obligationer med en rating under investmentgrade. Obligationerne er forbundet med en høj kreditrisiko. Investeringer i udenlandsk valuta vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at opnå et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

BAML Blended High Yield bonds (Hedged into DKK)

Afdelingen har senest skiftet benchmark 01.01.2012

Fakta

12.11.2001
DK0016112915
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Virksomhedsobligationer
28.04.2017
3.730.213.000 DKK
24260526