137,65

Indre værdi
22.03.2019

-0,66%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Kina, incl. Hong Kong, eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer.

Formålet er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen i Kina.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI China 10/40 (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005

Fakta

09.12.2002
DK0010293554
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Landespecifikke aktier
28.02.2019
213.830.000 DKK
24260526