149,67

Indre værdi
kl. 12:10

1,42%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Indien eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer.

Formålet er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen i Indien.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI India 10/40 (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: 01.04.2004

Fakta

01.04.2004
DK0010303296
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Landespecifikke aktier
31.10.2018
299.306.000 DKK
24260526