119,64

Indre værdi
20.09.2019

-0,12%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i lokalvalutaer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Investeringerne i lokalvalutaer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. 

Der kan også investeres i instrumenter udstedt af andre udstedere, forudsat at instrumenterne er denomineret i lokalvalutaer fra de nye markeder. Herudover kan der investeres i instrumenter udstedt i andre valutaer end lokalvalutaer, forudsat at afkastet på instrumenterne er relateret til udviklingen i en eller flere lokalvalutaer eller obligationsrenter fra de nye markeder. Som en del af afdelingens investeringer kan der foretages indskud i pengeinstitutter.

Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. 

Formålet er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved sammenligneligt markedsafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

JPM GBI-EM Global Diversified

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2013

Fakta

19.09.2005
DK0060010098
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Nye obligationsmarkeder lokal valuta
30.08.2019
2.778.548.000 DKK
24260526