110,33

Indre værdi
20.09.2019

0,08%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en portefølje af obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer, der er denomineret i EUR og som har en investmentgrade rating. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der er ikke krav til, i hvilke industrielle sektorer afdelingens midler anbringes, ligesom der ikke er krav til virksomhedernes størrelse. Investeringerne i udenlandsk valuta vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at opnå et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

ICE BofAML Euro Corporate (Hedged into DKK)

Benchmark har været gældende siden: 14.09.2009

Fakta

15.09.2009
DK0060185726
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Virksomhedsobligationer
30.08.2019
257.037.000 DKK
24260526