134,90

Indre værdi
20.09.2019

0,37%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Jyske Invest Fund Management A/S har indgået aftale med GES Investment Services Danmark A/S (herefter GES) om screening af afdelingens investeringer. Jyske Invest Fund Management A/S træffer på grundlag af GES' screening beslutning om investering af afdelingens midler.

Screeningen er primært baseret på GES Global Ethical Standard. Dette værktøj frascreener selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

Adelingen investerer ikke i selskaber, der udfører eftersøgning, udvinding og raffinering af fossile brændstoffer (kul, olie og gas) (grænseværdi 5% af omsætningen). Dette gælder også forsyningsselskaber, hvor mere end 5% af produktionen er baseret på fossile brændstoffer. Ligeledes fravælges selskaber, hvis primære aktivitet er levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer (grænseværdi 50% af omsætning).

Herudover foretages en GES Controversial screening, som sikrer, at afdelingen ikke investerer i aktier i selskaber, der producerer eller distribuerer våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning. Aktier i selskaber, hvor distribution af våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning udgør op til 5% af omsætningen kan dog indgå i afdelingen. Herudover tages der forbehold for manglende identifikation såfremt andelen af produktion udgør under 1% af omsætningen.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen på de globale aktiemarkeder.

Benchmark

MSCI All Country World Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.03.2010

Fakta

02.03.2010
DK0060208791
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Globale aktier
30.08.2019
1.150.338.000 DKK
24260526