102,96

Indre værdi
kl. 12:08

-0,02%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal udelukkende investeres i fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer og skatkammerbeviser denomineret i DKK eller EUR samt i indeksobligationer. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer.

Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

Nordea Constant Maturity 5Year Government Bond Idx

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012

Fakta

24.01.1995
DK0015855332
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Danske obligationer
30.06.2019
3.878.239.000 DKK
24260526