Afvikling 2022

Der indstilles forslag til generalforsamlingen i Investeringsforeningen Jyske Invest om afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL ved forenklet afvikling.

Efterspørgslen efter beviser har været og forventes fortsat at være faldende for afdelingerne. Det er bestyrelsens vurdering, at såvel afdelingernes ophør, som at det sker ved forenklet afvikling, er i investorernes interesse. Derfor bliver det indstillet at lukke afdelingerne i løbet af efteråret 2022.

Afviklingen er betinget af generalforsamlingens godkendelse og herefter Finanstilsynets godkendelse af afviklingen.

Hvad betyder det for medlemmerne afdelingen?

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Afviklingen bliver indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2022. Proklama forventes at løbe til og med 6. oktober 2022.

Hvornår sker det?

Vi forventer at kunne følge nedenstående tidsplan.

  • Den 5. september 2022: Suspension for handel med beviser indtil afviklingen finder sted.
  • Den 14. september 2022: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi der udbetales.
  • Den 19. september 2022: VP Securities kører afviklingen i deres systemer.
  • Den 20. september 2022: Beviserne figurerer ikke længere i investorernes depoter, og pengene går ind på investorernes konto.

Handel med beviser i de ophørende afdelinger vil være suspenderet fra og med den 5. september 2022.

Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs Dato
Jyske Invest Kinesiske Aktier KL DK0010293554

Jyske Invest Indiske Aktier KL DK0010303296

Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af de ophørende afdelinger, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.