Fusion af tre afdelinger

August 2012

Efterspørgslen på beviser i Jyske Invest Nordiske Aktier, Jyske Invest Globale Ejendomsaktier og Jyske Invest Aktier Pension har længe været dalende. Vi fusionerer derfor de tre afdelinger ind i Jyske Invest Globale Aktier. 

Detaljer om fusionen

Fusionen for alle tre afdelinger er gennemført d. 23. august 2012 og er skattepligtig.

Udgående afd. Fortsættende afd. Bytteforhold Yderligere info.

Jyske Invest Nordiske Aktier

DK0010263995

Indre værdi: 86,42723

Jyske Invest Globale Aktier 

DK0010264027

Indre værdi: 75,89331

1,138799 Afdelingens profilside (PDF)
Brev til kunder (juni)
Brev til kunder inkl. skatteguide (September)

Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

DK0060073849

Indre værdi: 70,432209

Jyske Invest Globale Aktier 

DK0010264027

Indre værdi: 75,89331

0,928042 Afdelingens profilside (PDF)
Brev til kunder (juni)
Brev til kunder inkl. skatteguide (September)

Jyske Invest Aktier Pension

DK0010281385

Indre værdi: 91,28074

Jyske Invest Globale Aktier 

DK0010264027

Indre værdi: 75,89331

1,202751 Afdelingens profilside (PDF)
Brev til kunder (juni)
Brev til kunder inkl. skatteguide (September)
 

Læs fusionsplan og redegørelse

Omkostningerne er blevet for høje

Den lave efterspørgsel på beviser i de tre afdelinger betyder, at omkostningerne til administration af afdelingerne er blevet for høje. Vi har derfor vurderet, at det vil være i medlemmernes interesse at gennemføre fusionen og derved nedbringe omkostningsniveauet i foreningen.

Hvad betyder det for medlemmerne i de tre afdelinger?

For medlemmer med beviser i de ophørende afdelinger betyder fusionen, at deres beviser vil blive ombyttet til beviser i Jyske Invest Globale Aktier. Ombytningen sker til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen den 23. august 2012. Fusionen har ingen betydning for medlemmer med beviser i Jyske Invest Globale Aktier.

Der er tale om en skattepligtig fusion. Det betyder, at medlemmerne skattemæssigt anses for at have solgt beviserne i de ophørende afdelinger og købt beviserne i Jyske Invest Globale Aktier. Hvis der realiseres en gevinst ved salget af beviserne, skal der altså som udgangspunkt betales skat af gevinsten. På samme måde vil et eventuelt tab som udgangspunkt give fradrag. Se mere om skatten under ’Vi sender breve ud’.

Hvad får medlemmerne i stedet?

Efter fusionen vil medlemmerne have beviser i Jyske Invest Globale Aktier, som fortrinsvis investerer i en globalt sammensat aktieportefølje, hvor selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. Porteføljen kan fx indeholde aktier fra Eurolandene, USA, Korea, Schweiz og Kina og fra virksomheder som fx Apple, Nestlé og Microsoft. Læs mere om afdelingen her, hvor du under fanen ’Beholdning’ kan se, hvilke lande og virksomheder der indgår i afdelingen.

Se også indslaget på jyskeinvest.tv om Jyske Invest Globale Aktier.

Hvornår sker det?

  • Den 23. august 2012: Opgørelsesdagen – kurserne ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi beviserne fusioneres til.
  • Den 24. august 2012: Ombytningsforholdet beregnes. Med udgangspunkt i kurserne fra den 23. august beregnes, hvor mange beviser de enkelte medlemmer modtager i Jyske Invest Globale Aktier for deres beholdning i de ophørte afdelinger.
  • Den 27. august 2012: Værdipapircentralen ombytter beviserne i de ophørte afdelinger til beviser i Jyske Invest Globale Aktier.
  • Den 28. august 2012: Medlemmerne i de ophørte afdelinger kan se deres nye beholdning i Jyske Invest Globale Aktier, og et evt. restbeløb efter ombytningen vil være indsat på deres konto.

Handel med beviser i de ophørte afdelinger har være suspenderet fra og med mandag den 20. august 2012.

Der er afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor fusionen er blevet vedtaget. Indkaldelse mm. kan ses nedenfor:

Breve til kunderne

  • I juni 2012 modtog medlemmerne i de ophørende afdelinger et brev med information om fusionen. Se brevet.
  • I starten af september modtog medlemmerne i de ophørte afdelinger et brev med information om, hvordan de skal udregne og selvangive avancen ved salget af deres beviser i de ophørte afdelinger. Se brevene her for Nordiske Aktier, Globale Ejendomsaktier og Aktier Pension.

Hjælp til skatten

Det er ikke muligt for dit pengeinstitut at indberette et salg af beviser til SKAT, når der er tale om en fusion – det skal du derfor selv klare. Vi har derfor lavet en beskrivelse af, hvordan du skal udregne og selvangive din avance.


Omdannelse af Østeuropæiske Aktier

Juli 2012

Finanstilsynet har godkendt, at Investeringsforeningen Jyske Invest omdanner Jyske Invest Østeuropæiske Aktier til Jyske Invest Russiske Aktier. Afdelingen vil derfor fremover hedde Jyske Invest Russiske Aktier.

Detaljer om omdannelsen

Afdelingen har samtidig ændret investeringsstrategi, så den nu udelukkende investerer i russiske aktier. Tidligere har Jyske Invest Østeuropæiske Aktier investeret 2/3 af afdelingens formue i russiske aktier og resten i andre østeuropæiske lande. Omdannelsen har ingen praktisk betydning for medlemmerne i afdelingen, udover at afdelingen har ændret navn og investeringsstrategi.

Vi sender breve ud

I juni 2012 modtog medlemmerne et brev med information om omdannelsen. Se brevet her.

Yderligere oplysninger