Vi har fusioneret seks afdelinger

November 2015

Efterspørgslen på beviser i de seks Jyske Invest afdelinger: Tyrkiske Aktier, Russiske Aktier, Brasilianske Aktier, Latinamerikanske Aktier, Japanske Aktier og Indeksobligationer har længe været dalende og derfor indstiller vi, at de seks afdelinger bliver fusioneret ind i nogle større afdelinger.

Tyrkiske Aktier, Russiske Aktier, Brasilianske Aktier og Latin Amerikanske Aktier bliver alle fusioneret ind i Jyske Invest Nye Aktiemarkeder. Japanske Aktier fusioneres ind i Globale Aktier, og Indeksobligationer fusioneres ind i Lange Obligationer.

Detaljer om fusionen

Den skattefri fusion af alle seks afdelinger er gennemført den 19. april 2016.

Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Ombytningsforhold*
Jyske Invest Tyrkiske Aktier
ISIN: DK0060009678
Indre værdi: 68,736390
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder
ISIN: DK0010149863
Indre værdi: 218,098241
1:0,315163
Jyske Invest Russiske Aktier
ISIN: DK0010267988
Indre værdi: 88,034153
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder
ISIN: DK0010149863
Indre værdi: 218,098241
1:0,403644
Jyske Invest Brasilianske Aktier
ISIN: DK0060212710
Indre værdi: 58,543899
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder
ISIN: DK0010149863
Indre værdi: 218,098241
1:0,268429
Jyske Invest Latinamerikanske Aktier
ISIN: DK0010251552
Indre værdi: 147,257280
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder
ISIN: DK0010149863
Indre værdi: 218,098241
1:0,675188
Jyske Invest Japanske Aktier
ISIN: DK0010230713
Indre værdi: 74,161836
Jyske Invest Globale Aktier
ISIN: DK0010264027
Indre værdi: 101,323931
1:0,731928
Jyske Invest Indeksobligationer
ISIN: DK0015962336
Indre værdi: 95,903015
Jyske Invest Lange Obligationer
ISIN: DK0015855332
Indre værdi: 101,023758
1:0,949311
*Tabellen skal læses således, at for hvert bevis kunden havde i Jyske Invest Tyrkiske Aktier, har han modtaget 0,315163 beviser i Jyske Invest Nye Aktiemarkeder.

Omkostningerne er blevet for høje

Den lave efterspørgsel på beviserne betyder, at omkostningerne til administration af afdelingerne er blevet for høje. Vi vurderer derfor, at det er i medlemmernes interesse at gennemføre ændringerne.

Hvad betyder det for medlemmerne i de ophørende afdelinger?

For medlemmer med beviser i de seks fusionerende afdelinger betyder det, at deres beviser bliver ombyttet til beviser i de ovennævnte afdelinger. Ombytningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen. Fusionen har ingen betydning for medlemmer med beviser i Jyske Invest Globale Aktier, Jyske Invest Nye Aktiemarkeder og Jyske Invest Lange Obligationer, der alle fortsætter som tidligere.

Skattefri fusioner

Der bliver tale om skattefrie fusioner. Det er det mest optimale for medlemmerne og medfører hverken beskatning eller indberetning fra din side på fusionstidspunktet. Du får automatisk byttet dine nuværende beviser ud med modværdien i den fortsættende afdeling (en evt. ”rest” vil blive udbetalt og automatisk indberettet til SKAT uden nødvendig indblanding fra kunden).

Og har du beviser i en skattefri beholdning (100.000 kr. reglen), så fortsætter denne skattefrihed med over i de nye beviser.

Hvad får jeg i stedet?

Med den planlagte fusion får medlemmerne i Jyske Invest Japanske Aktier i stedet beviser i Jyske Invest Globale Aktier, som fortrinsvis investerer i en globalt sammensat aktieportefølje.

På samme måde får medlemmerne i Jyske Invest Tyrkiske Aktier, Jyske Invest Russiske Aktier, Jyske Invest Brasilianske Aktier og Jyske Invest Latinamerikanske Aktier i stedet beviser i Jyske Invest Nye Aktiemarkeder.

Medlemmerne i Jyske Invest Indeksobligationer får beviser i Jyske Invest Lange Obligationer.

Vi gennemfører ændringerne i foråret 2016

Generalforsamlingen den 23. december 2015 har vedtaget skattefri fusion som følger:

  • afdeling Jyske Invest Indeksobligationer med afdeling Jyske Invest Lange Obligationer som den fortsættende afdeling,
  • afdeling Jyske Invest Japanske Aktier med afdeling Jyske Invest Globale Aktier som den fortsættende afdeling og
  • afdeling Jyske Invest Latinamerikanske Aktier, Jyske Invest Russiske Aktier, Jyske Invest Tyrkiske Aktier og Jyske Invest Brasilianske Aktier med afdeling Jyske Invest Nye Aktiemarkeder som den fortsættende afdeling.

Hvornår sker det?

  • Den 12. april 2016: Suspension for handel med beviser indtil fusionen finder sted.
  • Den 14. april 2016: Opgørelsesdagen – kurserne ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi beviserne fusioneres til.
  • Den 15. april 2016: Ombytningsdagen - med udgangspunkt i kurserne fra den 14. april beregnes ombytningsforholdet, og derved hvor mange beviser den enkelte investor modtager i den fortsættende Jyske Invest afdeling for deres beholdning i den ophørte afdeling.
  • Den 19. april 2016: Værdipapircentralen ombytter beviserne i de ophørte afdelinger til beviser i de fortsættende afdelinger.
  • Den 20. april 2016: Investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter, og restbeløb efter ombytningen vil være indsat på deres konto.

Handel med beviser i de ophørende afdelinger vil være suspenderet fra og med tirsdag den 12. april 2016.

Du har fået et brev

Havde du navnenoterede beviser i mindst én af de ophørende afdelinger ved starten af 2016, så har du modtaget et brev, som beskriver de kommende fusioner.

Hvis du ikke har modtaget brevet, eller ønsker at læse det igen, så finder du det nederst på denne side.

Downloads