Fusioner 2021

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest har foreslået fusion af syv afdelinger. Fusionen er betinget af, at den vedtages på generalforsamlingen den 24. marts 2021 for de ophørende afdelinger, og at Finanstilsynets giver tilladelse til fusionen.

Den fælles overordnede årsag til fusionen er, at foreningens hoveddistributør ikke forventer fremadrettet interesse for de ophørende afdelinger.

På baggrund af aftagende formue og/eller udsigt hertil samt flere perioder med utilfredsstillende afkast i flere af de ophørende afdelinger er det vurderingen, at investorernes interesser bedre tilgodeses ved at de ophørende afdelinger fusioneres ind i de fortsættende afdelinger.

Jyske Invest Favorit Obligationer KL bliver fusioneret ind i Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL.

Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL bliver alle fusioneret ind i Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL.

Detaljer om fusionen

Den skattefri fusion af alle syv afdelinger forventes gennemført den 9. juni 2021.

Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Ombytningsforhold
Jyske Invest Favorit Obligationer KL
ISIN: DK0016105703
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL
ISIN: DK0060185726
 
Jyske Invest Danske Aktier KL
ISIN: DK0010267715
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
 
Jyske Invest Europæiske Aktier KL
ISIN: DK0010243104
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
 
Jyske Invest Globale Aktier KL
ISIN: DK0010264027
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
 
Jyske Invest Globale Aktier SRI KL
ISIN: DK0060208791
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
 
Jyske Invest USA Aktier KL
ISIN: DK0010251396
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
 
Jyske Invest Favorit Aktier KL
ISIN: DK0010277862
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
 

Hvad betyder det for investorerne i de ophørende afdelinger?

For investorer med beviser i de syv fusionerende afdelinger betyder det, at deres beviser bliver ombyttet til beviser i de ovennævnte afdelinger. Ombytningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen. Fusionen har ingen betydning for investorer med beviser i Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL, der alle fortsætter som tidligere.

Skattefrie fusioner

Der bliver tale om skattefrie fusioner. Bestyrelsen har vurderet, at det er det mest optimale for investorerne, og det medfører hverken beskatning eller indberetning fra din side på fusionstidspunktet. Du får automatisk byttet dine nuværende beviser ud med modværdien i den fortsættende afdeling (en evt. ”rest” vil blive udbetalt og automatisk indberettet til SKAT).

Har du beviser i en skattefri beholdning (100.000 kr. reglen), så fortsætter denne skattefrihed med over i de nye beviser.

Hvad får jeg i stedet?

Med den planlagte fusion får investorerne i Jyske Invest Favorit Obligationer KL i stedet beviser i Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL.

På samme måde får investorerne i Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL og Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL i stedet beviser i Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL.

Vi forventer at gennemføre ændringerne i sommeren 2021

Den skattefri fusion indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen den 24. marts 2021. 

Hvornår sker det?

  • Den 28. maj 2021: Sidste handelsdag for beviserne
  • Den 3. juni 2021: Opgørelsesdagen – kurserne ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi beviserne fusioneres til.
  • Den 4. juni 2021: Ombytningsdagen - med udgangspunkt i kurserne fra den 3. juni beregnes ombytningsforholdet, og derved hvor mange beviser den enkelte investor modtager i den fortsættende Jyske Invest afdeling for deres beholdning i den ophørte afdeling.
  • Den 8. juni 2021: Værdipapircentralen ombytter beviserne i de ophørte afdelinger til beviser i de fortsættende afdelinger.
  • Den 9. juni 2021: Investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter, og restbeløb efter ombytningen vil være indsat på deres konto.

Handel med beviser i de ophørende afdelinger vil ikke være muligt efter den 28. maj 2021.

Downloads