Fusioner 2024

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest indstillede fusion af 4 afdelinger, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2024. Fusionerne blev efterfølgende godkendt af Finanstilsynet, og bestyrelserne i de fortsættende Investeringsforeninger Jyske Invest og Jyske Portefølje havde forlods godkendt fusionerne.

Den fælles overordnede årsag til fusionerne var, at foreningens hoveddistributør ikke forventede fremadrettet interesse for de ophørende afdelinger og dermed ingen emissioner. Der var kraftigt faldende formuer i 2023, og herunder havde et antal afdelinger i nyere tid oplevet et utilfredsstillende afkast, som det ikke var lykkedes at rette op på.

På baggrund af den aftagende formue samt perioder med utilfredsstillende afkast var det vurderingen, at investorernes interesser bedre kunne tilgodeses ved at de ophørende afdelinger blev fusioneret ind i de fortsættende afdelinger.

Detaljer om fusionerne

De skattepligtige fusioner af alle 10 afdelinger blev gennemført den 27. maj 2024 på baggrund af ombytningsforhold opgjort på slutværdier den 23. maj 2024.

Ophørende andelsklasse i Investeringsforeningen Handelsinvest Fortsættende afdeling i Investeringsforeningen Jyske Invest Ombytningsforhold
Europa
ISIN: DK0015809065
Indre værdi: 226,1629
Udbyttesats: 139,5777
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
Indre værdi: 133,7100
1:1,6914
Europa Engros AK
ISIN: DK0060824084
Indre værdi: 227,9768
Udbyttesats: 142,7335
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
Indre værdi: 133,7100
1:1,7050
Fjernøsten
ISIN: DK0015994453
Indre værdi: 131,9121
Udbyttesats: 48.5678
Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL
ISIN: DK0010240431
Indre værdi: 179,4295
1:0,7352
Fjernøsten Engros AK
ISIN: DK0060824241
Indre værdi: 131,2561
Udbyttesats: 48,9933
Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL
ISIN: DK0010240431
Indre værdi: 179,4295
1:0,7315
Nordamerika
ISIN: DK0060159218
Indre værdi: 173,9390
Udbyttesats: 75,3347
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
Indre værdi:133,7100
1:1,3009
Nordamerika Engros AK
ISIN: DK0060824837
Indre værdi: 173,0746
Udbyttesats: 75,9996
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
Indre værdi: 133,7100
1:1,2944
Verden
ISIN: DK0010157296
Indre værdi: 235,0996
Udbyttesats: 84,9294
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
Indre værdi: 133,7100
1:1,7583
Verden Engros AK
ISIN: DK0060671584
Indre værdi: 78,9765
Udbyttesats: 29,0625
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL
ISIN: DK0061413317
Indre værdi: 133,7100
1:0,5907

Hvad betød det for investorerne i de ophørende afdelinger?

For investorer med beviser i de fusionerende afdelinger/andelsklasser betød det, at deres beviser blev ombyttet til beviser i de ovennævnte fortsættende afdelinger. Ombytningerne skete til den kurs, som beviserne havde på opgørelsesdagen.

Skattepligtige fusioner

Der var tale om skattepligtige fusioner. Bestyrelsen vurderede, at det var det mest optimale for hovedparten af investorerne og medfører dermed beskatning af eventuelle gevinster. I praksis blev der først udloddet eventuelle realiserede gevinster og modtagne renter og udbytter. Værdi efter udlodning blev ombyttet til beviser i de fortsættende afdelinger (en evt. rest blev udbetalt som afståelse og automatisk indberettet til SKAT).

Du kan læse mere om beskatning af investorer i ophørende afdeling her.

Hvornår sker det?

  • Den 17. maj 2024: Der kunne ikke længere handles i andelsklasserne (de blev suspenderet i perioden 17.05.2024-24.05.2024)
  • Den 23. maj 2024: Opgørelsesdagen – kurserne ved slutningen af dagen afgjorde, hvilken værdi beviserne blev fusioneret til.
  • Den 24. maj 2024: Ombytningsdagen – med udgangspunkt i kurserne fra den 23. maj 2024 blev ombytningsforholdet beregnet og derved blev det opgjort hvor mange beviser den enkelte investor modtog i den fortsættende afdeling/andelsklasse for deres beholdning i den ophørende afdeling/andelsklasse.
  • Den 29. maj 2024: Investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter, og restbeløb efter ombytningen er indsat på deres konto

Downloads