Vores filosofi

Disciplin og samarbejde er nøgleord, når vi skal finde de gode investeringer. Vi tror på, at kombinationen af aktivt forvaltede investeringer, teamsamarbejde og en disciplineret investeringsproces giver de bedste resultater for vores investorer.

Aktiv forvaltning

  • Vi tror på værdien af aktiv forvaltning. At være aktiv betyder, at vi på baggrund af vores analyser, udvælger og investerer i de værdipapirer, som vi mener er mest attraktive. Vi tror på værdien af at fokusere på kvaliteten i hver eneste investering, som vi laver.
  • Vi tror på, at de finansielle markeder er efficiente på lang sigt og at afkastudviklingen på værdipapirer afspejler den fundamentale udvikling. Vi tror fx på, at udviklingen i aktiekursen på lang sigt vil afspejle udviklingen i en virksomheds indtjening. På kort sigt kan kursen på et værdipapir derimod afvige markant fra fair værdi. Det skyldes, at de finansielle markeder er påvirket af investorernes adfærd, som svinger mellem grådighed og frygt.
  • Vi tror på, at vi kan skabe attraktive afkast ved at fokusere på udvalgte afkastkilder som fx value- og momentumfaktorer på aktiemarkedet.

Teamsamarbejde

  • Vi tror på, at vi træffer bedre beslutninger, når vi tænker og beslutter sammen. Derfor arbejder vores porteføljemanagere tæt sammen i hverdagen og drøfter løbende hvor vi finder de mest attraktive investeringer.
  • Vi tror på, at de bedste porteføljemanagere gør en forskel gennem deres faglig viden, erfaring og evne til at arbejde sammen.
  • Vi tror på værdien af at arbejde sammen med andre. I arbejdet med udvælgelsen af bedste investeringer arbejder vores porteføljemanagere tæt sammen med en udvalgt kreds af de bedste strateger, økonomer og analytikere over hele verden. Det giver os adgang til meget store mængder af informationer, som er centralt i vores arbejde med vurdering af værdipapirer.

Processer i system

  • Vi tror på, at det er muligt at skabe et merafkast ved at være disciplineret og struktureret i processen med udvælgelse af de bedste værdipapirer. Vi bruger kvantitative modeller, som på en enkelt og objektiv måde, kan identificere attraktive investeringsideer. Vi udvikler, designer og opdaterer selv vores kvantitative modeller og lægger stor vægt på at finde de bedste og mest værdiskabende data i denne proces.
  • Vi tror på værdien af, at erfarne porteføljemanagerne kvalitativt analyserer og vurderer en ide. Formålet er at få en forståelse for potentiale og risici, så vi kan vurdere om værdipapiret er attraktivt. Kombinationen af de kvantitative modeller og de kvalitative vurderinger er central i vores langsigtede værdiskabelse.
  • Vi tror på, at det er vigtigt at fokusere både på afkast og risiko. Derfor er risikostyring en central og integreret del af vores investeringsproces. Vi arbejder med risikovurderinger både i udvælgelsen af det enkelte værdipapirer, og når vi sammensætter porteføljer.