FAKTOR

Investorpsykologi - invester uden følelser

Hvordan undgår vi, at vores sind og følelser får os til at investere dumt og ufornuftigt, hvis vi gerne vil, at vores formue skal vokse?

Følelserne styrer os

At vi ofte lader os styre af følelser er 2016 et godt bevis på. 2016 har været et turbulent år med BREXIT og valg i USA. 

De begivenheder påvirker os, så vi glemmer at være rationelle og kan lade vores følelser styre vores investeringer. Her burde vi forblive rationelle og lave en god investering - en investering, hvor man køber billigt og sælger dyrt, siger ekspert i adfærdsøkonomi Jens Balle.

Små gevinster, store tab

Når vi vinder, tager vi gerne vores gevinster hjem hurtigt. Tabet derimod ignorerer vi.

Det kan betyde, at vi holder fast i noget som falder og falder – og det tab skal vi så modregne i de små gevinster.

Ifølge Flemming Larsen, afdelingsdirektør for Investering, så gælder det samme, hvis vi køber vi en aktie, som stiger. Så indløser vi hurtigt gevinsten. Men har vi købt en aktie, som falder, så skal vi i første omgang erkende ved salget, at vi har fejlet. Men hvad så hvis aktien igen stiger, efter vi har solgt – så har vi taget fejl to gange…


Vi er flokdyr

Det ligger dybt i os mennesker at være en del af flokken. Ifølge Jens Balle, ekspert i adfærdsøkonomi og forfatter til Hulemænd i habitter, stammer det helt tilbage fra da vi alle var hulemænd. Det formindskede vores overlevelsesmuligheder, hvis vi skilte os for meget ud.

I dag bruger vi flokken til at hjælpe med at vælge. Det gælder lige fra restaurantbesøg til investeringer.

Det samme gælder for markederne, her følger vi også gerne vores flok. Når markedet er positivt, så køber vi alle, men er markedet negativt, køber vi helst ikke.

Noteringen af Nets er et godt eksempel på, hvordan vi følger flokken. Her var en aktie med meget medieomtale, og som alle ville investere i. Desværre blev Nets-aktien overtegnet og investeringen gik ikke som forventet.

I mange situationer er det en god ide at gøre som flertallet. Men i nogen situationer, hvor vi lader os styre af vores følelser, kan vi risikere, at følge en flok, der bliver grådig, og så kan aktien blive for dyr. Flokken kan også gå i panik, og så kan vi risikere et aktiekrak.

Hvis vi hele tiden investerer med flokken og ikke husker at forholde os til virkeligheden, så kan vi komme til at sælge for billigt og købe for dyrt.


Ankerpunkter - historiske priser

Ankerpunkter er priser, vi kan huske og som vi bruger som referencepunkter til at fastsætte priser. Vi kan have det på samme måde med prisen på aktier. 

Vi har købt til en bestemt pris og venter nu på, at aktien igen kommer ned på den pris – vores ankerpunkt. Men i stedet for at falde, så stiger aktien, og så bliver det endnu dyrere for os - og vi får ikke købt alligevel, fordi vi holdte for hårdt fast i vores ankerpunkt.

Tænk langsigtet

Vi investerer klogest, hvis vi engang imellem husker at sove på vores beslutninger. Er investeringen god i dag, så skal den også være god i morgen. At investere kræver is i maven - og at man husker at tænke langsigtet!

Mere information

Læs mere om Jens Balle på Jens-Balle.dk