Om Kapitalforeningen

Kapitalforeningen Jyske Portefølje er en forening i Jyske Invest-gruppen. Foreningen har friere investeringsrammer end investeringsforeningen. Eksempelvis kan foreningen anvende gearing dvs. investere for lånte midler. Gearing kan øge potentialet for gevinst, men øger til gengæld også risikoen for et potentielt tab.

Der opstilles risikorammer i foreningens vedtægter og investoroplysninger, som angiver, hvilken risiko afdelingen kan tage.

Læs foreningens investoroplysninger og vedtægter nøje. Bemærk, at de fleste typer af informationer kun er gældende i en begrænset periode og derfor løbende udskiftes.


Jyske Invest FX Alpha KL