Kort og godt om Jyske Invest

Vi forvalter både investeringsforeninger og kapitalforeninger.

Foreningerne i Jyske Invest-gruppen er 100% medlemsejede. Vi er hjemmehørende i Silkeborg, hvor vi har boet siden starten i 1988. Vi er ca. 30 ansatte og har ca. 95.000 investorer i Danmark og i udlandet. Vi er under tilsyn af Finanstilsynet.

Jyske Invest-gruppen består bl.a. af Investeringsforeningen Jyske Invest, Kapitalforeningen Jyske Portefølje, Investeringsforeningen Jyske Invest International og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional.

  • Investeringsforeningen Jyske Invest tilbyder 11 aktieafdelinger, 8 obligationsafdelinger og 5 blandede afdelinger.
  • Kapitalforeningen Jyske Portefølje tilbyder en afdeling, der investerer i valuta.
  • Investeringsforeningen Jyske Invest International tilbyder akkumulerende afdelinger til investorer i udlandet og i virksomhedsskatteordningen.
  • Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional tilbyder professionelle investorer en individuel tilpasset investeringsløsning.

Stordriftsfordele

Omkostningerne til administration, kurtage mv. deles af et stort antal investorer. Derfor belaster det kun den enkelte investor i mindre omfang. Typisk vil omkostningerne være mindre, end hvis du selv investerede i aktier og obligationer direkte.


Reguleret af UCITS og FAIF

Jyske Invest er underlagt den danske lovgivning, som følger EU-direktivet for investeringsforeninger (UCITS) og direktiv og forordning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF). Loven opstiller blandt andet krav til UCITS om fri risikospredning og grænser for gearing, dvs. investering for lånte penge.


GIPS-certificering

Jyske Invest erklærer at overholde Global Investment Performance Standards (GIPS). Det betyder, vi følger en international standard for måling af afkast blandt porteføljeforvaltere, investeringsforeninger mv.