Kort og godt om Jyske Invest

Investeringsforeningerne i Jyske Invest-gruppen er 100% investorejede. Vi er hjemmehørende i Silkeborg, hvor vi har boet siden starten i 1988. Vi har ca. 76.000 investorer i Danmark og i udlandet, og vi er under tilsyn af Finanstilsynet.

Jyske Invest-gruppen består bl.a. af Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje, Investeringsforeningen Jyske Invest International og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional.

  • Investeringsforeningen Jyske Invest tilbyder afdelinger til alle typer af danske investorer.
  • Investeringsforeningen Jyske Portefølje tilbyder afdelinger som udgangspunkt til afgrænsede typer af danske investorer.
  • Kapitalforeningen Jyske Portefølje tilbyder afdelinger til afgrænsede typer af danske investorer.
  • Investeringsforeningen Jyske Invest International tilbyder akkumulerende afdelinger til investorer i virksomhedsskatteordningen og i udvalgte lande udenfor Danmark.
  • Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional tilbyder tilpassede investeringsløsninger til professionelle investorer.


Regulering af UCITS og FAIF

Jyske Invest er underlagt den danske implementering af EU-direktivet for investeringsforeninger (UCITS) og direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF) samt de EU-forordninger, der gælder for UCITS og FAIF. Lovgivningen opstiller blandt andet krav til UCITS om risikospredning og grænser for gearing, dvs. investering for lånte penge.


GIPS-certificering

Jyske Invest erklærer at overholde Global Investment Performance Standards (GIPS). Det betyder, vi følger en international standard for måling af afkast blandt porteføljeforvaltere, investeringsforeninger mv.


Rådgivning

Hvis du er kunde i et pengeinstitut, som ikke har indgået formidlingsaftale med Jyske Bank A/S, kan du kontakte Jyske Bank A/S via Online Investeringsrådgivningsteam (tlf. +45 89 89 69 99) og få rådgivning om foreningens beviser.