Kort og godt om Jyske Invest

Investeringsforeningerne i Jyske Invest-gruppen er 100% medlemsejede. Vi er hjemmehørende i Silkeborg, hvor vi har boet siden starten i 1988. Vi har ca. 76.000 investorer i Danmark og i udlandet, og vi er under tilsyn af Finanstilsynet.

Jyske Invest-gruppen består bl.a. af Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje, Investeringsforeningen Jyske Invest International og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional.

  • Investeringsforeningen Jyske Invest tilbyder afdelinger, der investerer i aktier, obligationer og blandede porteføljer, til alle typer af danske investorer.
  • Investeringsforeningen Jyske Portefølje tilbyder afdelinger, der investerer i valuta, aktier, obligationer og blandede porteføljer, til afgrænsede typer af danske investorer.
  • Kapitalforeningen Jyske Portefølje tilbyder afdelinger, der investerer i valuta, aktier, obligationer og blandede porteføljer, til afgrænsede typer af danske investorer.
  • Investeringsforeningen Jyske Invest International tilbyder akkumulerende afdelinger til investorer i udvalgte lande udenfor Danmark og i virksomhedsskatteordningen.
  • Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional tilbyder tilpassede investeringsløsninger til professionelle investorer.

Stordriftsfordele

Omkostningerne til administration, kurtage mv. deles af et stort antal investorer. Derfor belaster det kun den enkelte investor i mindre omfang. Typisk vil omkostningerne være mindre, end hvis du selv investerede i aktier og obligationer direkte.


Reguleret af UCITS og FAIF

Jyske Invest er underlagt den danske lovgivning, som følger EU-direktivet for investeringsforeninger (UCITS) og direktiv og forordning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF). Loven opstiller blandt andet krav til UCITS om fri risikospredning og grænser for gearing, dvs. investering for lånte penge.


GIPS-certificering

Jyske Invest erklærer at overholde Global Investment Performance Standards (GIPS). Det betyder, vi følger en international standard for måling af afkast blandt porteføljeforvaltere, investeringsforeninger mv.


Rådgivning

Hvis du er kunde i et pengeinstitut, som ikke har indgået formidlingsaftale med Jyske Bank A/S, kan du kontakte Jyske Bank A/S via Online Investeringsrådgivningsteam (tlf. +45 89 89 69 99) og få rådgivning om foreningens beviser.