Selskabsmeddelelse om uddrag fra ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2022

06.07.2022

Generalforsamlingen vedtog at foretage forenklet afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL.

Afviklingen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Se selskabsmeddelelse


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.