Selskabsmeddelelse om opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

02.05.2019

Investeringsforeningen Jyske Invest har opdateret prospektet.

 

Se selskabsmeddelslse 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.