Suspension af udvalgte afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

24.03.2020

Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer udvalgte afdelinger
Se vedhæftede meddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.