Selskabsmeddelelse om uddrag fra generalforsamling den 21. marts 2019

22.03.2019

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2018 havde været et samlet underskud på 1.544 mio. kr. i Investeringsforeningen Jyske Invest. Formuen pr. ultimo 2018 udgjorde 20.395 mio. kr.

Årsrapport, udbytteprocenter og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Bjarne Staael blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for afgåede Steen Ørgaard Konradsen. Resten af bestyrelsen blev genvalgt.

Se selskabsmeddelelse

Afdeling DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af meddelelsen. Afdelingen fik vedtaget den indstillede udbytteprocent pr. bevis på 1,80%. Udbyttet var til disposition den 31. januar 2019.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.