Selskabsmeddelelse om uddrag fra generalforsamling den 23. marts 2022

23.03.2022

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2021 havde været et samlet overskud på 2.233 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2021 udgjorde 30.257 mio. kr.

Årsrapport, udbytteprocenter, bestyrelsens honorar og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Bestyrelsen blev genvalgt og EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

Se selskabsmeddelelse

Udbytteprocenten på de afdelinger og andelsklasser, som ikke er børsnoterede, fremgår ikke af selskabsmeddelelsen, men kan ses i skemaet nedenfor.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.