Selskabsmeddelelse vedrørende halvårsrapport 2021 for Investeringsforeningen Jyske Invest

31.08.2021

Læs meddelelsen vedrørende halvårsrapport 2021.

Halvårsrapporten 2021 kan ses i sin helhed under Materiale.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.