Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer handel med alle afdelinger grundet problemer med beregning af indre værdi

23.02.2023

På grund af tekniske udfordringer i foreningens administrationssystem er det derfor indtil videre ikke muligt at stille priser i nedenstående børsnoterede afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest.


Handel med afdelingerne ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Konsekvensen er, at der ikke kan handles med investeringsforeningens afdelinger.

Øvrig information
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89
89 25 00.

Venlig hilsen

Finn Beck

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.