Selskabsmeddelelse om uddrag fra generalforsamling den 22. marts 2023

22.03.2023

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2022 havde været et samlet underskud på 4.124 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2022 udgjorde 25.788 mio. kr.

Årsrapport, udbytteprocenter, bestyrelsens honorar og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Bestyrelsen blev genvalgt og EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

Se selskabsmeddelelse

Udbytteprocenten på de afdelinger og andelsklasser, som ikke er er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, fremgår ikke af selskabsmeddelelsen, men kan ses i skemaet nedenfor.

Afdeling/andelsklasse

Udbytte i kr. pr. bevis

PM Korte Obligationer*

0,00

PM Lange Obligationer*

0,00

PM Nye Obligationsmarkeder*

0,00

PM Nye Obligationsmarkeder Valuta*

0,00

PM Virksomhedsobligationer*

0,90

PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer*

0,00

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL

0,00

Jyske Invest Obligationer Engros KL

0,00

*andelsklasse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.