Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer handel med alle afdelinger grundet problemer med beregning af indre værdi

06.07.2021

06.07.2021

Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer handel med alle afdelinger grundet problemer med beregning af indre værdi.
Se yderligere information i meddelelsen.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.