Selskabsmeddelelse om uddrag fra generalforsamling den 24. marts 2021

25.03.2021

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte bl.a. i sin beretning, at der i 2020 havde været et samlet underskud på 401 mio. kr. i Investeringsforeningen Jyske Invest. Formuen pr. ultimo 2020 udgjorde 27.636 mio. kr.

Fusionen blev vedtaget. Årsrapport, udbytteprocenter og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Bestyrelsen blev genvalgt og EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

Se selskabsmeddelelse

Afdeling DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL og afdeling DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af meddelelsen. Jyske Invest Obligationer Engros KL fik vedtaget den indstillede udbytteprocent pr. bevis på 0,80%, ligesom Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL fik vedtaget den indstillet udbytteprocent pr. bevis på 0,00%.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.