Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer handel med alle afdelinger

15.10.2021


Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer handel med alle afdelinger grundet problemer med beregning af indre værdi
Se yderlige information i meddelelsen.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.